Kommuneoppgjøret 2020

Lønnsoppgjøret i KS og Oslo kommune starter 27. august. Frist for å komme til enighet er 15. september.