Rapporter fra KS-området er klare

Etter fjorårets lønnsoppgjør satte partene ned flere partssammensatte utvalg, blant annet om lønnsutvikling for undervisningspersonell.

Rapporter fra KS-området er klare
Foto: Colourbox
30. juni, 2020 – Oppdatert 30. juni, 2020

Rapportene handler om lønnsutvikling, rekrutteringsutfordringer, arbeidstid, tillegsslønn og lengre yrkesliv. For Akademikerne er særlig rapporten om lønnsutvikling viktig. 

Utvalget om rekrutteringsutfordringer kom ikke til enighet, og partene har derfor ikke noe felles rapport på dette området.

Oversikt over rapportene: