Nyheter

Meklingen mellom KS og Akademikerne er avsluttet

Akademikerne har valgt å anbefale tilbudet fra KS i meklingen natt til torsdag. Legeforeningen har ikke kommet til enighet med KS om særavtalen for leger i kommunene.

Meklingen mellom KS og Akademikerne er avsluttet
Jan Olav Birkenhagen er forhandlingsleder for Akademikerne
15. oktober, 2020 – Oppdatert 15. oktober, 2020

Etter to dagers megling kom Akademikerne til enighet med KS. Akademikerne brøt som eneste sammenslutning forhandlingene i september. 

- Dette er et veldig spesielt år i lys av koronakrisen. Vi har gjort det vi har kunnet for våre grupper. Resultatet er langt fra det vi hadde ambisjoner om, men vi har valgt å anbefale resultatet etter en helhetsvurdering, sier Jan Olav Birkenhagen, leder for Akademikerne kommune. 

Formelt har Akademikerne anbefalt meklingsresultatet, og det er nå opp til Akademikernes medlemsforeninger å ta endelig stilling til meklingsforslaget innen 23. oktober klokken 15.00.

Legeforeningen har allerede varslet at de ikke aksepterer resultatet fordi de ikke har kommet til enighet med KS om særavtalen som regulerer legevakt, samfunnsmedisin og arbeidsforhold for nyutdannede leger. 

- Lokale forhandlinger er slett ikke avlyst 

Akademikerne gikk inn i forhandlingene med krav om full lokal lønnsdannelse for lektorene, som er den eneste medlemsgruppen som forhandler lønnen sentralt. Dette fikk Akademikerne ikke gjennomslag for. Den økonomiske rammen for lektorene endte på nivå med frontfagsoppgjøret. 

Det er også svært viktig for Akademikerne at det gjennomføres reelle lokale forhandlinger for de som allerede har et lokalt lønnssystem. I avtalen mellom KS og Akademikerne legges det til grunn at kommunene skal gjennomføre lokale forhandlinger til tross for en spesiell situasjon.

De lokale forhandlingene i kommunene skal normalt foregå uten sentrale føringer. Akademikerne anerkjenner imidlertid at årets lokale forhandlinger preges av den økonomiske situasjonen og koronakrisen. 

- Selv om økonomien er trang i år er de lokale forhandlingene slett ikke avlyst, og de ulike kommunene står i ulike situasjoner. For oss er det avgjørende at man på den enkelte arbeidsplass bestemmer hvordan de lokale forhandlingene skal gjennomføres, sier Birkenhagen. 

Akademikerne kommer til å fortsette å jobbe hardt for lektorene, understreker Birkenhagen:

- De er en prioritet for oss fremover. Lektorene er fortsatt underlagt et utdatert lønnssystem. Lokale forhandlinger er avgjørende for at kommunens virksomheter skal lykkes med å rekruttere og beholde høyt utdannede.