Nyheter

Samfunnsbedriftene må satse på kompetanse

- Tariffoppgjøret må bidra til at virksomhetene kan tiltrekke seg og utvikle ansatte med høy kompetanse, sier forhandlingsleder i Akademikerne Sonia Monfort Roedelé.

Samfunnsbedriftene må satse på kompetanse
Forhandlingsleder i Akademikerne, Sonia Monfort Roedelé.
22. september, 2020 – Oppdatert 23. september, 2020

I dag starter forhandlingene i Samfunnsbedriftene. Tariffområdet består av selskaper opprettet av én eller flere kommuner for å løse en samfunnsoppgave, blant annet innenfor helse, omsorg, energi, renovasjon, vann og avløp, brann- og redning, IKT og samferdsel. Mange av Akademikernes medlemmer har samfunnskritiske funksjoner.

- Kompetanse blir et viktig tema i årets oppgjør. Samfunnsbedriftene skal tilby innbyggere og næringsliv gode tjenester og er avhengig av å høy kompetanse for å lykkes, sier Roedelé.

Akademikerne går til forhandlingsbordet med krav om at samfunnsbedriftene jobber strategisk med kompetanseutvikling og at utdanningspermisjon gir full pensjonsopptjening i inntil tre år. Akademikerne krever også at reisetid i forbindelse med tjenestereiser må kompenseres som arbeidstid.

Koronapandemien har endret de økonomiske utsiktene for mange virksomheter i 2020: Noen har stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen fremover mens andre virksomheter i tariffområdet har en positiv verdiskapning. 

— Det er stor rift om høyt kvalifiserte arbeidstakere. Samfunnsbedrifter som har rom til det, må bruke oppgjøret til å verdsette kunnskap og ivareta fagmiljøer de trenger for å løse oppdraget sitt, sier Roedelé.

Akademikerne mener det må gjennomføres kollektive, lokale forhandlinger der verdiskapningen og lønnsevnen er positiv. Det er særlig viktig for Akademikerne at lønnsdannelsen skjer lokalt og at det ikke legges inn sentrale føringer for de lokale forhandlingene for organisasjonens medlemmer i tariffområdet.

Fristen for å komme til enighet er 24. september kl. 24.00.