Nyheter

- Oslo kommune er blitt en sinke

- Vi har liten forståelse for Oslos manglende evne til å fornye seg i lønnspolitikken. Dette går utover både de ansatte og tjenestene til innbyggerne, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne.

- Oslo kommune er blitt en sinke
Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne Oslo. Foto: Akademikerne
03. september, 2020 – Oppdatert 09. september, 2020

Torsdag halv to startet oppgjøret for Oslo kommunes ansatte. Akademikerne går inn i forhandlingene med ett hovedkrav: Endring av lønnssystemet for medlemmene i hovedstaden, til et lokalt, kollektivt forhandlingssystem.

- Vi står midt i en krevende situasjon for samfunnet, som også påvirker de økonomiske rammene for lønnsoppgjøret. For Akademikerne er det i dette oppgjøret aller viktigst å gjøre endringer på selve lønnssystemet – som har stor betydning for våre medlemmer og for Oslo ikke bare i år, men på sikt, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne. 

Oslo kommune har et lite effektivt lønnssystem der forhandlingene skjer langt fra den enkelte arbeidsplass, og uavhengig av hvilke kompetansebehov de ulike virksomhetene har.

- Kommunen trenger et system der den enkelte virksomhet kan styre lønnspolitikken sin mer selv, og bruke lønnspolitikken for å beholde nødvendig kompetanse. Denne muligheten har de ikke i dag. Det fører til høyt gjennomtrekk av ansatte og milliardbeløp i konsulentkostnader fordi man ikke lykkes med å bygge nok kompetanse innad i kommunen, sier Graff. 

Dagens byråd med MDG, Arbeiderpartiet og SV har høye ambisjoner for byen, blant annet på klima og miljø. 

- Dagens utdaterte system er rett og slett ikke egnet til å sikre viktig kompetanse som er nødvendig for å lykkes med grønt skifte og andre ambisiøse mål. Vi har liten forståelse for Oslos manglende evne til å fornye seg i lønnspolitikken – og henger etter alle andre sektorer, sier Graff.