Nyheter

Viderefører dagens bedriftsavtale med Samfunnsbedriftene

Dagens hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter i kommunal sektor blir videreført for de neste to årene.

Viderefører dagens bedriftsavtale med Samfunnsbedriftene
Forhandingsleder i Akademikerne, Sonia Monfort Roedelé. Foto: Tekna
24. september, 2020 – Oppdatert 24. september, 2020

Akademikerne og de andre forhandlingssammenslutningene ble i natt enige med Samfunnsbedriftene om å prolongere dagens hovedtariffavtale.

- Akademikerne lever godt med en videreføring av dagens avtale, men vi skulle gjerne forhandlet videre om blant annet etter- og videreutdanning og seniortiltak. En videreutvikling av avtalen blant annet på disse områdene ville gjort det mer attraktivt for høyt utdannede å søke seg til kommunale bedrifter. Dette klarte dessverre ikke forhandlingspartene å bli enige om, sier forhandingsleder i Akademikerne, Sonia Monfort Roedelé.

Avtalen innebærer at det skal gjennomføres lokale kollektive forhandlinger som normalt i høst. Roedelé mener det er viktig at samfunnsbedrifter bruker handlingsrommet tariffavtalen gir slik at de klarer å beholde viktig kompetanse og kompetansemiljøer i virksomheten.

- Pandemien har rammet enkelte samfunnsbedrifter hardt, mens andre går godt. Det betyr at der det er positiv verdiskaping og lønnsevne i bedrifter er det rom for å forhandle om økt lønn, avslutter Roedelé. 

Samfunnsbedrifter er bedrifter opprettet av én eller flere kommuner for å løse en samfunnsoppgave. Dette kan være innenfor helse, omsorg, energi, renovasjon, vann og avløp, brann- og redning, IKT og samferdsel.