Nyheter

Kommuneoppgjøret: Nei til ubegrenset legevakt

- Arbeidsbelastningen for leger i legevakt er for stor. Legevakt kan ikke fortsette å være en ubegrenset plikt slik det er i dag, sier Jan Olav Birkenhagen, leder for Akademikerne kommune.

Kommuneoppgjøret: Nei til ubegrenset legevakt
Jan Olav Birkenhagen, leder i Akademikerne kommune. Foto: Akademikerne
04. september, 2020 – Oppdatert 04. september, 2020

Torsdag møtte Akademikerne kommune Kommunesektorens organisasjon (KS) til oppstart av årets hovedtariffoppgjør, som inkluderer reforhandling av særavtalen som gjelder Legeforeningen. Særavtalen regulerer blant annet samfunnsmedisin, legevakt og turnuslegers arbeidsforhold.

- Vi vil særlig trekke frem et ubegrenset unntak fra arbeidstidsbestemmelsene ved kommunal legevakt. På bakgrunn av arbeidstidsbelastningen i fastlegeordningen må dette strammes inn. Videre må det inn avtalefestede krav til samfunnsmedisinsk beredskap for kommuneoverleger. Dette er krav med lengre historie og er godt kjent for KS, sa Jan Olav Birkenhagen, leder i Akademikerne kommune, i sitt åpningsinnlegg.

- Situasjonen i fastlegeordningen krever at vi får kontroll over den store arbeidsbelastningen legevakt utgjør for våre medlemmer, sier president i Legeforeningen, Marit Hermansen.

Legevakt kan ikke være en ubegrenset plikt

Helsedirektoratets undersøkelse om fastlegers tidsbruk viste at leger i mindre kommuner i snitt jobbet 37,7 timer legevakt per uke, enten i form av tilstedevakt, hjemmevakt eller bakvakt. Timene kommer i tillegg til fullt virke som fastlege. 

En fjerdedel av legene hadde mer enn 52,8 timer legevakt i uken. 1 av 10 jobbet 100 timer legevakt eller mer per uke. Til tross for denne arbeidsmengden, var det ingen reduksjon i arbeidstid i fastlegepraksisen.

- Dette gjør at mange leger jobber altfor mange timer i uken. KS har over flere år avvist endringer som gir legene muligheten til å påvirke arbeidsbelastningen. De ønsker full frihet til å disponere legene til legevakt. Men denne store arbeidsbelastningen svekker både legevakten og fastlegeordningen, sier president Marit Hermansen.

Les mer om særavtalen her.