Nyheter

Advarte mot konsekvenser av nye innleieregler

Konsulent- og rådgivningsbransjen må skjermes for nye innleieregler. Denne uken deltok Akademikerne på høringen i Stortinget om de foreslåtte lovendringene.

Advarte mot konsekvenser av nye innleieregler
Denne uken var det høring på Stortinget om regjerings forslag til innstramming i innleiereglene. Foto: NTB
27. oktober, 2022 – Oppdatert 27. oktober, 2022

Lovproposisjonen som legger opp til innstramminger i innleiereglene kom til Stortinget før sommeren. 

– Akademikerne støtter i all hovedsak regjeringens forslag til innstramminger i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak, men med ett viktig unntak. Akademikerne er imot forslaget om å fjerne adgangen til innleie når arbeidet er av midlertidig karakter, sa seniorrådgiver med ansvar for arbeidsliv- og velferdspolitikk i Akademikerne Astrid Merethe Svele til Arbeids- og sosialkomiteen under høringen onsdag. 

Forslaget treffer svært bredt og alle næringer. Akademikerne er opptatt av at ansatte i konsulent- og rådgivningsbransjen, som i dag har faste stillinger med gode arbeidsvilkår, ikke skyves over i midlertidige stillinger. Det vil få store negative konsekvenser for den enkelte.

Dette har Akademikerne også formidlet i høringsrunden som var tidligere i år. Derfor er det positivt at regjeringen har sett nærmere på dette og foreslår en forskriftshjemmel som gjør det mulig med tidsbegrenset innleie av helsepersonell og de med spesialkompetanse. 

– Dersom forskriftshjemmelen vedtas i sin nåværende form, antar vi at dette vil kunne avhjelpe negative konsekvenser for rådgivere og konsulenter. Forutsetningen er at forskriften ikke blir for snever. Det er også positivt at departementet etter dialog med partene i arbeidslivet alt har sendt på høring forslag til forskriftsregulering slik at en forskrift skal kunne tre i kraft samtidig med de foreslåtte lovendringene, avsluttet Svele.