Nyheter

Flere søkere til høyere utdanning i år

– Det godt å se at mange ønsker å ta høyere utdanning. Men det er bekymringsfullt at ikke flere menn søker seg til viktige profesjonsstudier, sier Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Akademikerne.

Flere søkere til høyere utdanning i år
Fredag kom årets søkertall til høyere utdanning. Foto: Tobias Willumstad
26. april, 2024 – Oppdatert 26. april, 2024

I år har over 142 000 søkt seg inn på høyere utdanning. Det er 4,7 prosent flere enn i fjor, viser tall fra Samordna opptak.

– Vi trenger at folk tar høyere utdanning for at samfunnet vårt skal gå rundt og for at vi skal håndtere dagens og fremtidens utfordringer. Derfor er det gode nyheter at søkertallet stiger.

Stor forskjeller mellom kjønnene

Kvinnelige søkere utgjør 60,1 prosent, menn 39,9 prosent – omtrent samme fordeling som i fjor. 

Men mannlige søkere er i enda større mindretall på de lange profesjonsutdanningene enn før. 

– Vi er bekymret for at manglende likestilling på disse studiene forplanter seg i arbeidslivet. Likestilling og mangfold er positivt og tilfører forskjellige perspektiv og erfaringer, sier Randeberg.

  • 89,9 % kvinner/​10,1 prosent menn (92,2%/7,8 %) — veterinær
  • 72,2 % kvinner/​27,8 prosent menn (71,0%/29,0%) – medisin
  • 79,6 % kvinner/​20,4 prosent menn (78,3%/21,7%) – psykologi (profesjonsutdanningen)
  • 84,2 % kvinner/​15,8 prosent menn (82,0%/18,0%) – tannlege
  • 70,1 % kvinner/​29,9 prosent menn (64,9%/35,1%) — juss

(Tallene i parentes er fra 2023 — alle tallene er hentet fra Samordna opptaks dashboard)

Sammenliknet med søkertallene fra i fjor, går kvinneandelen opp på fire av disse studiene. Andelen menn som søker veterinærmedisin går opp, men det skyldes i hovedsak at det er færre kvinner som søker studiet. 

– Det viser at likestillingen går i feil retning på profesjonsstudiene, det er på høy tid at vi setter inn tiltak som fører til at studiene får en bedre kjønnsbalanse. 

Viktig med nye opptaksregler

Regjeringen har nettopp lagt frem forslag om å innføre kjønnskvoter på studier som har en høy andel enten menn eller kvinner for å sørge for en bedre kjønnsbalanse på studier. 

– Dette forslaget støtter Akademikerne. Kjønnspoeng har dessverre ikke vist seg å fungere godt nok. På videregående gjør jentene det bedre enn guttene. Samtidig vet vi at prestasjonene jevner seg ut når de kommer på universitetet.

Randeberg er bekymret for at vi går glipp av mange dyktige mannlige tannleger, veterinærer, psykologer, leger og jurister.

– I dag står vi i fare for at skyhøye karakterkrav skremmer bort gutter som har hårfint lavere karakterer enn jentene fra videregående. Derfor er det viktig å innføre tiltak som kan gjøre at flere gutter søker seg til studier med høyt snitt, sier Randeberg. 

Elevene trenger lærere med mastergrad

Dessverre fortsetter fallet i antall søkere til lærerutdanningene. Søkingen til lektorstudiet faller 1,6 prosent i år. Det er sjette år på rad at søkertallet synker.

– Vi ser med bekymring på at færre søker seg til lektorstudiet. Dyktige undervisere i skolen er utrolig viktig for barna våre og for at skolen skal lykkes med sitt samfunnsoppdrag.