Nyheter

Oppstart i forhandlingene om pensjonsregler for ansatte med særaldersgrenser

Akademikerne og de øvrige arbeidstakerpartene Unio, LO og YS møter i dag arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen for å starte forhandlingene om pensjonsregler for ansatte med særaldersgrenser.

Oppstart i forhandlingene om pensjonsregler for ansatte med særaldersgrenser
Leder i Akademikerne stat Kari Tønnessen Nordli og leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg leder forhandlingene for Akademikerne.
30. mai, 2023 – Oppdatert 28. juni, 2023

Bakgrunnen for forhandlingene er avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor, som ble inngått mellom partene i mars 2018. I denne avtalen legges det opp til at pensjonsregler for ansatte med særaldersgrenser som er født i 1963 eller senere, skal forhandles på et senere tidspunkt. 

For Akademikernes medlemmer gjelder disse forhandlingene særlig tannleger som er ansatt i kommuner og fylkeskommuner og som har særaldersgrense 65 år. I tillegg gjelder det en del medlemmer i forsvaret med særaldersgrense 60 år. 

Tannleger og forsvarsansatte

Akademikerne mener det nå er viktig å få på plass regelverket for ansatte med særaldersgrenser for å skape en forutsigbarhet for deres fremtidige pensjon. 

Det er leder i Akademikerne stat Kari Tønnessen Nordli og leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg som er Akademikernes forhandlingsledere. 

I forhandlingene legger Akademikerne særlig vekt på følgende: 

  • At offentlig ansatte fortsatt må ha en god og forutsigbar livsvarig pensjon uavhengig av lønnsnivå og aldersgrense. 
  • Å få på plass en avtale som sikrer forutsigbare og gode løsninger for fremtiden. 
  • At arbeidstakere som ønsker det, skal ha mulighet og uttelling for å stå lengre i arbeidslivet.

Forhandlingene vil holde på store deler av juni måned og skal etter planen avsluttes 22. juni. Oppdatert 28.juni: Avslutningen av forhandlingene er utsatt til etter sommeren.

Les kravet til Akademikerne her.