Nyheter

Lønnsoppgjøret mellom Akademikerne Helse og Spekter er i havn

Årets oppgjør har landet med resultater omkring frontfaget.

Lønnsoppgjøret mellom Akademikerne Helse og Spekter er i havn
Rune Frøyland som er nestleder i Akademikerne Helse og Bjørn Skrattegård som er forhandlingsdirektør i Spekter under de avsluttende forhandlingene i årets mellomoppgjør.
22. juni, 2023 – Oppdatert 23. juni, 2023

Akademikerne avsluttet årets helseforhandlinger med Spekter 22. juni. Dermed er vi i mål med årets mellomoppgjør i helseforetakene, Lovisenberg diakonale sykehus og Martina Hansens hospital.

Det har vært et utfordrende mellomoppgjør i en krevende økonomisk tid. Vi er imponerte over tillitsvalgtes innsats, og er fornøyde med å ha kommet til enighet med Spekter i dette oppgjøret, sier Rune Frøyland som er nestleder i Akademikerne helse.

Vårens oppgjør er et mellomoppgjør, det vil si at det kun forhandles om lønn. De innledende forhandlingene mellom Akademikerne og Spekter ble gjennomført 27. april. Her avtalte partene blant annet frist for gjennomføring av de lokale forhandlingene innen 16. juni. 

Årets oppgjør har landet med resultater omkring frontfaget.

– Resultatene våre er lokale og varierer fra sykehus til sykehus. De samles ikke inn sentralt, men rapportene våre viser at de havner omkring frontfaget, sier Rune Frøyland.

–Sykehusene må kunne ta utgangspunkt i egen økonomi og behovene de skal dekke med tanke på ansatte, sier Rune Frøyland. 

– Frontfagsmodellen må ikke bli et tak

– Selv om årets oppgjør har landet fint, mener vi likevel at arbeidsgiver i for stor grad bruker anslaget fra frontfagsforhandlingene som nivå for resultatet i sykehusene. Den stramme praktiseringen fratar partene lokalt muligheten til å gjøre større grep der det er nødvendig for å rekruttere og beholde de ansatte som trengs, sier Frøyland.

Én uenighet

Én lokal uenighet ble brakt inn i de avsluttende forhandlingene mellom Spekter og Akademikerne sentralt, og ble landet med enighet. 

Her kan du laste ned protokoll 10

Her kan du laste ned protokoll 13