Nyheter

Akademikerne til enighet med KS i lønnsforhandlingene

– Vi er godt fornøyde med at lektorene har blitt prioritert i årets lønnsoppgjør etter flere år med reallønnsnedgang, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.

Akademikerne til enighet med KS i lønnsforhandlingene
Leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg er fornøyd med årets lønnsoppgjør. Foto: Akademikerne/​Eckhoff
29. april, 2023 – Oppdatert 10. mai, 2023

Etter krevende forhandlinger kom Akademikerne, Unio, YS og LO til enighet med KS i årets lønnsoppgjør lørdag kveld.

Rammen for kommuneoppgjøret landet på 5,4 prosent. Og det er en klar prioritering av lektorene, spesielt de med lang erfaring.

– Et lønnsløft er helt nødvendig for å beholde erfarne og faglig sterke lektorer i skolen, sier Leborg. 

Akademikerne kommune forhandler kun for undervisningspersonale i KS-området i det sentrale oppgjøret, omkring 5000 medlemmer. De andre medlemmene, omkring 22 0000, har lokale, kollektive forhandlinger på sine arbeidsplasser. 

– Det var helt avgjørende for oss med et godt oppgjør og at KS viste at de ønsker å bruke lønn for å beholde og rekruttere de med høyest utdanning og lang erfaring, sier Leborg. 

Lokale forhandlinger i hovedoppgjøret

Akademikerne har også fått gjennomslag for at deler av rammen i hovedoppgjøret neste år settes av til lokale forhandlinger. 

– Lokale forhandlinger er viktig for oss. Det gjør at pengene kan brukes på den enkelte skole for å sikre den kompetansen de har behov for, sier Leborg. 

Akademikerne jobber også for en varig endring av lønnssystemet til lektorene, slik at de kan forhandle sin lønn lokalt hvert år.

Signerer protokoll lønnsoppgjøret 2023
Partene signerer protokoll ved enighet.