Nyheter

– Samfunnet trenger fleksibel bruk av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse

Akademikerne mener det er nødvendig for samfunnet og den enkelte arbeidstaker at virksomheter kan fortsette å leie inn spesialkompetanse selv om innleiereglene strammes inn. Derfor ønskes en ny innleieforskrift velkommen.

-- Samfunnet trenger fleksibel bruk av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse
En ny forskrift skal sørge for at høyt utdannede med spesialkompetanse fortsatt kan leies inn. Foto: Akademikerne
16. desember, 2022 – Oppdatert 16. desember, 2022

– Vi er glade for at regjeringen har lyttet til oss og ønsker å begrense negative konsekvenser av innstrammingen i innleiereglene for arbeidstakere med spesialkompetanse, sier leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg.

Innstramming i lovgivningen

Før sommeren kom forslaget om innstrammingene i innleiereglene i arbeidslivet til Stortinget. Regjeringens mål er et tryggere arbeidsliv. Akademikerne er enige i at hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være faste direkte ansettelser og støtter de fleste forslagene til innstramming i innleieregelverket, bortsett fra forslaget om forbudet mot å leie inn ved midlertidige behov for arbeidskraft. 

– Dette grepet kunne bety at folk som har trygge og gode arbeidsforhold i konsulent- og rådgivingsnæringen i verste fall risikerte å få korte, midlertidige ansettelser hos oppdragsgivere som leier dem i dag. Det kunne også bety at både offentlige og private virksomheter ikke ville få tak i spesialkompetanse de trenger. 

Akademikerne er bekymret både for samfunnskonsekvensene og for hvordan denne innstrammingen kan ramme den enkelte arbeidstaker. 

Disse arbeidstakerne jobber for det meste i konsulent- og rådgivningsnæringen, og leies ut til forskjellige virksomheter i perioder av gangen. De har kompetanse som er helt nødvendig i enkelte prosjekter, men de færreste virksomheter har bruk for kompetansen hele tiden. 

Et forbud mot innleie ved midlertidig behov for arbeidskraft vil i utgangspunktet gjøre at flere risikerer å miste faste trygge arbeidsforhold i konsulent og rådgiverselskaper for heller å måtte ansettes midlertidigdirekte hos dem som i dag leier dem inn.

Denne uken vedtok Stortinget innstrammingene i innleiereglene. 

Løser problemet med forskrift

Etter dialog med partene i arbeidslivet har Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendt på høring forslag til en forskrift som skal tre i kraft samtidig som endringene i innleielovgivningen.

– For å bygge opp spesialkompetanse på et område må man høste erfaringer fra ulike bransjer og sektorer. Forskriften sikrer at rådgivere og konsulenter kan fortsette å leies inn lovlig til avgrensede prosjekter, sier Randeberg. 

Men forslaget til forskrift har noen svakheter.

– Den åpner ikke for å bli leid ut når virksomheter trenger spesialkompetansen deres i perioder med arbeidstopper. Et eksempel på en arbeidstopp er når virksomheter trenger økonomisk kompetanse i forbindelse med årsoppgjør. 

Erfaringer fra pandemien og dagens sikkerhetspolitiske situasjon innebærer at det også kan bli behov for innleie i andre midlertidige situasjoner som ikke er prosjekter. 

– Derfor mener Akademikerne at det er behov for endring i forskriftsutkastet slik at rådgivere og konsulenter kan leies inn også ved arbeidstopper som for eksempel vaksinering, store flyktningestrømmer eller annet arbeid som ikke er klart avgrensede prosjekttilfeller.

LES: