Regjeringen lytter til Akademikerne i innleiesaken: — Vi er svært letta

Regjeringens foreslåtte innleieregler ville sendt tusenvis av arbeidstakere ut i utrygghet. – Nå er vi veldig letta over at regjeringen lytter til oss, sier Lise Lyngsnes Randeberg, konstituert leder i Akademikerne.
Regjeringen lytter til Akademikerne i innleiesaken: -- Vi er svært letta
Konstituert leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg er fornøyde med at regjeringen har hørt på bekymringene fra arbeidslivet.
17. juni, 2022 – Oppdatert 17. juni, 2022

Fredag sendte regjeringen proposisjonen om innleie til Stortinget etter en høringsrunde i vår. Akademikerne har vært svært kritiske til forslaget om å oppheve adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter.

– Vi har vært bekymret for at tusenvis av arbeidstakere i konsulent- og rådgivningsbransjen, med faste stillinger og gode lønns- og arbeidsvilkår i dag, ville bli sendt ut i midlertidighet på grunn av denne lovendringen. Et paradoks når regjeringen har gått til valg på å redusere midlertidigheten i arbeidslivet.

Men i proposisjonen som regjeringen leverte til Stortinget i dag kommer det frem at de vil gjøre unntak. 

– Regjeringen vil unnta arbeidstakere med spesialkompetanse fra denne regelen – i en egen forskrift. Det er helt nødvendig, og Akademikerne er veldig fornøyd med å ha fått gjennomslag i denne saken, som vi har jobbet hardt for. 

Forskriften må på plass 

Nå er Akademikerne opptatte av at forskriften blir så god som mulig slik at ansatte med spisskompetanse kan fortsette å jobbe på den måten de trives med og som arbeidslivet trenger dem til. 

– Det er viktig at forskriften er på plass når den nye loven trer i kraft og at vi og de andre partene i arbeidslivet involveres i dette forskriftsarbeidet. 

LES OGSÅ: