Nyheter

Ny hovedavtale med KS

Tillitsvalgtes rolle er styrket i den nye avtalen.

Ny hovedavtale med KS
Leder for Akademikerne kommune Tonje Leborg og Hege Mygland fra KS undertegner avtalen.
26. januar, 2022 – Oppdatert 26. januar, 2022

Tirsdag 25. januar kom Akademikerne til enighet med KS om ny hovedavtale.

– Vi er fornøyde med at tillitsvalgte har fått større innflytelse med den nye avtalen, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune. 

I protokollen til avtalen er det tydeliggjort at de tillitsvalgte skal være med å drøfte klima- og miljøtiltak i kommunene.

De ansattes representanter skal også involveres i likestillings- og diskrimineringsarbeidet på arbeidsplassene.

Hovedavtalen inneholder generelle bestemmelser for forhandling og samarbeid mellom partene, og er fundamentet for medvirkning og medbestemmelse på arbeidsplassen. Avtalen gjelder frem til 31. desember 2023.

Klima og miljø

Partene er også enige om at det skal utvikles felles digitale kurs om hovedavtalen. Temaene som skal tas opp er blant annet klima og miljø. 

– Vi er veldig glade for at klima og miljø har fått en større plass i avtalen enn før, sier Leborg. 

Forhandlingene startet 30.november, men har blitt forsinket på grunn av smitteøkningen i pandemien. 

Andre vedlegg

Alle andre vedlegg

Vedlegg til protokollAndre vedlegg

Alle andre vedlegg

Protokoll