R10 2024 Studiestøttens kjøpekraft

Vedlegg til protokoll KS

Vedlegg til protokoll datert 04052020

Krav 1 Oslo

Meklerens forslag 24 05 2022 lo ys og aka

Protokoll Helse 2021 akademikerne

Sluttreferat PSU rekrutteringsutfordringer

Signert protokoll Akademikerne og Samfunnsbedriftene 090523

Signert protokoll innlandsavtalen 040520

Signert protokoll utland 1 040520