Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)

Utvalget avgir vanligvis to rapporter hvert år, én før og én etter lønnsoppgjørene.

  • Én rapport foran lønnsoppgjørene. Rapporten gir oversikter over lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen inkludert en prisprognose for inneværende år og utviklingen i konkurranseevnen. Den gir også en oversikt over utviklingen i internasjonal økonomi og norsk økonomi. 
  • Én rapport etter lønnsoppgjørene som består av en oppsummering av lønnsoppgjørene i inneværende år.

Se alle rapporter fra TBU her.