Akademikerne vokser mest: Flere enn 12 000 nye medlemmer siste år

Akademikerne var den hovedorganisasjonen som vokste mest i 2021. De to siste årene har medlemsforeningene hatt en samlet vekst på 11 prosent.
Akademikerne vokser mest: Flere enn 12 000 nye medlemmer siste år
Akademikernes konstituerte leder Lise Lyngsnes Randeberg sier det er gledelig at Akademikerne vokser.
20. mai, 2022 – Oppdatert 30. mai, 2022

BLI MEDLEM: FINN DIN FORENING

I løpet av 2021 meldte 12 231 langtidsutdannede seg inn i Akademikernes 13 medlemsforeninger. Det betyr at Akademikerne er den hovedorganisasjonen på arbeidstakersiden som vokste mest i fjor, både i antall medlemmer og prosentvis. 

Jeg er veldig kry av å lede en organisasjon som vokser. Det er nok spesielt mange under pandemien som har fått øynene opp for at det er verdifullt å være organisert. Å være med i en fagforening innebærer at man både får et faglig fellesskap og en tryggere arbeidshverdag. 

Med en vekst på 5,3 prosent i 2021 hadde Akademikerne 243 293 medlemmer ved nyttår. Størst er økningen blant økonomer, teknologer, samfunnsvitere og leger, men alle Akademikernes medlemsforeninger har hatt god vekst.

God vekst over tid: 11 prosent vekst siste to år

I perioden 2018 – 2022 har Akademikernes medlemsforeninger hatt en vekst på 20 prosent med i overkant av 40 000 nyinnmeldte medlemmer. De tre siste årene har den årlige gjennomsnittsveksten vært på i overkant av fem prosent. 

De siste to årene, som har vært sterkt preget av koronapandemien, har Akademikernes medlemsforeninger hatt en samlet vekst på 11 prosent. 

Tabell 2: Medlemstall sammenlignet med de øvrige hovedorganisasjonene

Akademikerne

LO

Unio

YS

Medlemmer 1.1.2022

243 293

978 338

389 217

230 348

Vekst antall 2021 – 2022

12 231

8 284

8 415

1 348

Prosentvis vekst fra året før

5,3 %

0,9 %

2,2 %

0,6 %

Akademikerne

LO

Unio

YS

Vekst i antall 1.1.2020 – 1.1.2022

23 288

25 944

14 036

4 348

Prosentvis vekst 2020 – 2022

11 %

2,7 %

4 %

1,9 %

Akademikerne er den tredje største hovedorganisasjonen på arbeidstakersiden, men i statlig sektor forhandler Akademikerne for den nest største gruppen. 

Akademikerne er den hovedsammenslutningen som har vokst mest i staten, både i antall og i prosent, både de ti siste årene og siden 2016. I 2022 forhandler Akademikerne for 28 prosent av de organiserte i staten. 

I kommunal sektor utgjør medlemmene i Akademikernes medlemsforeninger i overkant av 23 000 ansatte. I sykehussektoren har Akademikerne 25 406 medlemmer, og 83 259 av Akademikernes medlemmer jobber i privat sektor. Blant selvstendig næringsdrivende er 15 858 medlem i Akademikerne. 

– De organiserte ansatte spiller en viktig rolle for å styrke ansattes vilkår og rettigheter. De ansatte står sterkere sammen dersom de er medlem i en fagforening, kommenterer Randeberg.

Kvinneandelen i Akademikernes medlemsforeninger øker. 46 prosent av medlemmene er kvinner. Siden 2018 har andelen kvinner blant medlemmene vokst med 23 prosent, tilsvarende vekst for menn var 17 prosent.

Akademikerne har den høyeste andelen yrkesaktive av de fire store hovedorganisasjonene, med 72 prosent av medlemmene i jobb. Det viser tall fra FAFO (Nergaard, 2021). Med selvstendig næringsdrivende er 79 prosent av medlemmene i Akademiker-foreningene yrkesaktive.

  • Mer om medlemstallene finner du her