Nyheter

Akademikerne er nå den tredje største arbeidstakerorganisasjonen

Akademikerne har nådd 231 062 medlemmer og går dermed forbi YS i medlemstall.
Akademikerne er nå den tredje største arbeidstakerorganisasjonen
I fjor vokste Akademikerne med fem prosent og 11 000 nye medlemmer. Illustrasjon: Stina Løfgren
25. mars, 2021 – Oppdatert 21. april, 2021

I fjor vokste Akademikerne med fem prosent og 11 000 nye medlemmer. Det betyr at arbeidstakerorganisasjonen for høyt utdannede passerer YS som nå har 228 824 medlemmer. 

- Stadig flere tar høyere utdanning, og det bidrar til at Akademikerne styrker sin posisjon. Arbeidslivet har et økende behov for de med høy kompetanse, og jeg er stolt av å lede en organisasjon i vekst. Dette gir oss en enda sterkere stemme for våre medlemmer, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Størst andel yrkesaktive

Akademikerne har nå den høyeste andelen yrkesaktive medlemmer av hovedorganisasjonene, ifølge Teknisk beregningsutvalg. Organisasjonen vokser i alle sektorer, både i staten, kommunene, helse og privat sektor. Tekna er den største medlemsforeningen med sine 86 868 medlemmer. Legeforeningen er nummer to med 37 375 medlemmer, etterfulgt av Econa som har et medlemstall på 25 468 medlemmer.

Organisasjonsgraden i Norge har ligget på om lag 50 prosent av yrkesaktive de siste 15 årene. Sammenliknet med de andre nordiske landene er har Norge en lavere andel organiserte, men høyere enn i andre vestlige land.

- Koronakrisen har vist hvor viktig fagforeningene og gode tillitsvalgte er for å sikre trygghet i usikre tider. Det tror jeg mange har fått øynene opp for. Høy organisasjonsgrad er viktig for samfunnet, og jeg heier på at alle arbeidslivsorganisasjonene vokser i årene fremover, sier Sollien. 

Kvinnedobling i Akademikerne

På femten år har antallet kvinnelige medlemmer i Akademikerne mer enn doblet seg. 

Snart har hovedorganisasjonen like mange kvinnelige medlemmer (46 prosent) som mannlige (54 prosent). For 15 år siden var to av tre medlemmer menn. Andelen kvinner i privat sektor har økt fra 26 prosent i 2006 til 36 prosent i 2021. I offentlig sektor er veksten fra 44 til 57 prosent i samme tidsrom. 46 prosent av de medlemmer som er selvstendig næringsdrivende er kvinner, det samme som i 2006.

- Kvinner har inntatt utdanningsinstitusjonene. Det er flott å se at vi rekrutterer blant begge kjønn, og at kvinneandelen øker både i privat sektor og i tradisjonelt mannsdominerte foreninger og utdanningsretninger, sier Akademikernes leder Kari Sollien.

Av medlemstallene går det også frem at antall kvinner i fjor passerte menn i Legeforeningen. I Naturvitere er menn i knapt flertall, mens én av tre teknologer i Tekna. Fire av 10 økonomer i Econa og Samfunnsøkonomene nå er kvinner.