Nyheter

Utvalg skal se på hvordan teknologi påvirker kompetansebehovet i arbeidslivet

Assisterende generalsekretær i Akademikerne Christine Meling er oppnevnt til Kompetansebehovsutvalget.

Utvalg skal se på hvordan teknologi påvirker kompetansebehovet i arbeidslivet
Christine Meling er assisterende generalsekretær og leder samfunnspolitisk avdeling i Akademikerne. Foto: Elena Garm
02. februar, 2024 – Oppdatert 02. februar, 2024

– Med kunstig intelligens endres arbeidshverdagen vår enda raskere enn før. Det er viktig at vi samler kunnskap om hvordan det påvirker arbeidslivet vårt, slik at vi sammen best mulig kan møte morgendagens behov for kompetanse, sier Meling. 

Kompetansebehovsutvalget har i oppgave å kartlegge fremtidens kompetansebehov og tidligere utgaver av utvalget har levert rapporter siden 2017. 

De to neste årene skal utvalget, som ble oppnevnt av regjeringen fredag, se på hvordan kunstig intelligens og annen teknologi påvirker kompetansebehovet i det norske arbeidslivet i tiden fremover. 

– Jeg ser frem til å dykke ned i et spennende arbeid sammen med de andre utvalgsmedlemmene. 

Vurderingene til utvalget skal danne et kunnskapsgrunnlag som både myndigheter og arbeidslivet trenger for å kunne ta gode og strategiske beslutninger om kompetanse. 

Utvalget har 15 medlemmer og ledes av Sveinung Skule som er direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. I utvalget sitter også partene i arbeidslivet og forskere. (Se alle utvalgsmedlemmene lenger ned.) 

Oppgavene til kompetansebehovsutvalget (gjengitt fra reg​jerin​gen​.no):

Fullt mandat her.

  • Analysere og vurdere tilgjengelig kunnskapsgrunnlag og gi den best mulige faglige analysen og vurderingen av det fremtidige kompetansebehovet i samfunnet, inkludert vurdere evnen utdanningssystemet har til å dekke dette behovet.
  • Frembringe en analyse og vurdering av fremtidige kompetansebehov både på kort, mellomlang og lang sikt.
  • Legge til rette for og stimulere til åpen dialog og diskusjon om kompetansebehovet i samfunnet med ulike interessegrupper og i samfunnet ellers. Utvalget skal synliggjøre innspill fra arbeidslivet.
  • Gi minimum én hovedrapport hvert annet år. Utvalget kan etter eget initiativ løfte frem problemstillinger som gjelder kompetansebehov i egne rapporter, artikler eller andre dokumenter.
  • Gi sine vurderinger av HK-dirs årlige oppdateringer av kunnskapsgrunnlaget om kompetansebehov i form av et kort notat.
  • Arbeidet og leveransene fra utvalget skal være relevante for nasjonale og regionale myndigheter i utviklingen av kompetansepolitikken, inkludert dimensjonering av utdanningssektoren.

Kompetansebehovsutvalget har i 2024 – 2025 følgende medlemmer:

Direktør Sveinung Skule, Bærum (utvalgsleder)

Spesialrådgiver Bente Søgaard (YS), Oslo

Fagsjef Eli-Karin Flagtvedt (Unio), Ullensaker

Kompetansedirektør Are Turmo (NHO), Oslo

Spesialrådgiver Ingrid Paaske Gulbrandsen (Spekter), Oslo (ny)

Spesialrådgiver Eva Margrethe Kvalvaag (KS), Oslo (ny)

Sjefanalytiker Runar Wiksnes (Virke), Bærum (ny)

Assisterende generalsekretær Christine Meling (Akademikerne), Bærum

Avdelingsnestleder Liv Sannes (LO), Oslo

Kompetanse- og næringsdirektør Erik Brekken (Møre og Romsdal fylkeskommune), Rauma (ny)

Prorektor Pinar Heggernes (Universitetet i Bergen), Bergen (ny)

Dekan Leif Skiftenes Flak (Universitetet i Agder), Grimstad (ny)

Forskningsleder Hans Yngvar Torvatn (Sintef), Trondheim

Professor Gunnar Hartvigsen (Universitetet i Tromsø), Tromsø (ny)

Forsker Erling Barth (Institutt for samfunnsforskning), Oslo (ny)

Professor Torberg Falch (NTNU), Trondheim