Nyheter

Utvalg skal gi mer kunnskap om kvinners arbeidshelse

Andreas Christensen, seniorrådgiver i Akademikerne er oppnevnt til et utvalg som skal se på hvordan jobben påvirker kvinners helse og tilknytning til arbeidslivet.
Utvalg skal gi mer kunnskap om kvinners arbeidshelse
foto: Sturlason
08. mars, 2024 – Oppdatert 08. mars, 2024

Regjeringen har 8. mars oppnevnt et utvalg som skal se på sammenhengen mellom arbeid og kvinners helse. Utvalget skal vurdere mulige og relevante tiltak som skal bidra til bedre arbeidshelse og mindre fravær og frafall for kvinner. Utvalget settes ned etter anbefaling fra Kvinnehelseutvalget fra 2023. 

– Jeg ser frem til å delta i et spennende arbeid sammen med resten av utvalget. Det er mye vi ikke vet om hvordan arbeid og kvinners helse henger sammen. Et godt kunnskapsgrunnlag er viktig for å treffe gode beslutninger, sier Christensen. 

Kvinner har i gjennomsnitt høyere sykefravær og kvinner blir oftere uføre. Det høyeste sykefraværet finner vi i kvinnedominerte yrker. Sykefraværet økte i 2023. Det er nå 8,8 prosent for kvinner og 5,4 prosent for menn. 

– Knapphet på arbeidskraft er en av de store utfordringene i framtiden, og vi må innrette oss slik at flere får mulighet til å stå i jobb. Når vi vet at kvinner blant annet har høyere fravær fra jobb enn menn, må vi også vite hvorfor og hva vi kan gjøre med det, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i anledning oppnevning av utvalget

Utvalget skal ende i en rapport som skal bygge på faglig og dokumentert kunnskap. Rapporten skal foreligge innen 1. april 2025. Utvalget ledes av Nina Tangnæs Grønvold, kommunaldirektør i Fredrikstad. I utvalget sitter også partene i arbeidslivet og forskere. 

Sammensetning av utvalg om kvinners arbeidshelse

 • Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold, Fredrikstad (leder)
 • Forskningssjef Andreas Holterman, København 
 • Professor Marit Christensen, Trondheim 
 • Førsteamanuensis Migle Helmersen, Kristiansand 
 • Overlege Yogindra Subhash Samant, Stjørdal 
 • Professor Kari Ingstad, Stjørdal 
 • Førsteamanuensis Julian Vedeler Johnsen, Bergen 
 • Gruppeleder Håkon Andre Johannessen, Oslo 
 • Førstesekretær Julie Lødrup, Oslo 
 • Sykepleier Silje Naustvik, Hamar 
 • Avdelingsleder Hege Herø, Oslo 
 • Seniorrådgiver Andreas Christensen, Oslo 
 • Advokat Eirik Hognestad, Oslo 
 • Seniorrådgiver Jon Anders Drøpping, Oslo 
 • Utviklingsdirektør Anne Turid Wikdahl, Bærum 
 • Fagsjef Sandra Marie Gripsgård Herlung, Oslo 

Utvalgets mandat kan leses her: