Statsoppgjøret 2020

Årets forhandlinger for statsansatte starter 1. september. Fristen for å komme til enighet er 15. september.