Nyheter

Statsoppgjøret: — Må verdsette kompetanse

- Staten er avhengig av at de ansatte har høy kompetanse for å tilby gode tjenester. Med koronapandemien som bakteppe er vårt mål et godt og ansvarlig oppgjør for våre medlemmer, sier leder for Akademikerne stat Anders Kvam.

Statsoppgjøret: - Må verdsette kompetanse
Klar for hovedtariffoppgjøret 2020: Leder og nestleder i Akademikerne stat, Anders Kvam og Julius Okkenhaug, i regjeringskvartalet i dag tidlig.
01. september, 2020 – Oppdatert 09. september, 2020

Tirsdag startet lønnsforhandlingene i staten. I år er det hovedoppgjør. Det betyr at partene forhandler om både økonomisk ramme og lønns- og arbeidsvilkårene i tariffavtalen.

- Denne våren har vist hvor viktig det er for innbyggere og næringsliv at staten leverer gode tjenester. Gode fagmiljøer må ikke tas for gitt. Deler av staten strever i konkurransen om høyt utdannede, mens andre ikke klarer å holde på viktig kompetanse over tid. Oppgjøret er viktig for å løse disse utfordringene, sier Kvam. 

Akademikerne vil gjøre det enklere for ledere og tillitsvalgte å samarbeide og finne gode løsninger på arbeidsplassen. 

- I 2016 forhandlet vi frem et lønns- og forhandlingssystem for våre medlemmer som bedre verdsetter utdanning og kompetanse. Det er vi godt fornøyd med, men det kan bli enda bedre. Kompetanseutvikling, lokalt handlingsrom og kompensasjon for alt arbeid blir viktig i årets forhandlinger. Dette er viktig for våre medlemmer og vil gjøre staten til en mer attraktiv arbeidsgiver, sier Kvam. 

For medlemmer i Akademikerne vil den økonomiske rammen som partene i årets oppgjør blir enige om, være utgangspunktet for kollektive, lokale forhandlinger. Dette innebærer at arbeidsgiver og tillitsvalgte på arbeidsplassen forhandler om fordeling av hele lønnspotten. De kan bli enige om individuelle lønnstillegg til enkeltansatte, generelle tillegg til alle, eller til lønnsløft til grupper av ansatte.

- Lokale forhandlinger er et godt system i situasjonen vi er i. I et trangt oppgjør er det spesielt viktig med en målrettet bruk av pengene, sier Kvam. 

Fristen for å komme til enighet er 15. september.

Les akademikernes krav i forhandlingene