Nyheter

Varsler streikeuttak i staten

Lønnsoppgjøret i staten er gått til mekling og fristen for å komme til enighet er onsdag 14. oktober kl 24. Akademikerne har oversendt varsel om plassfratredelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
Plassfratredelsen er et varsel om hvilke medlemmer som vil bli tatt ut i første fase av en eventuell streik.

09. oktober, 2020 – Oppdatert 11. oktober, 2020

Dersom meklingen mellom Staten og Akademikerne ikke fører frem vil ansatte i disse virksomhetene tas ut i streik:

  • Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • NVE
  • Kripos
  • Barne- og familiedepartementet
  • Forsvarets Forskningsinstitutt
  • Legemiddelverket
  • Politidirektoratet
  • Mattilsynet