Helseoppgjøret 2020

Forhandlingene mellom Akademikerne Helse og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter starter 28. august. Dette kalles de innledende A‑forhandlingene og omhandler sosiale bestemmelser inkludert pensjon. Forhandlingsfrister avtales ved forhandlingsstart.