Nyheter

Enighet i sykehusoppgjøret

Akademikerne og Spekter er enige om lønnsoppgjørene for helseforetakene og sykehusene. Resultatene er på nivå med frontfaget.

Enighet i sykehusoppgjøret
Årets lønnsoppgjør i sykehussektoren kom i havn på slutten av året på grunn av koronasituasjonen.
04. desember, 2020 – Oppdatert 04. desember, 2020

Det er nå oppnådd enighet på økonomidelen i alle Akademikernes avtaler.

- Frontfaget blir i for stor grad brukt som en fasit for de lokale forhandlingene. Dette er uheldig fordi man mister nødvendig fleksibilitet lokalt, for eksempel for å kunne beholde kompetanse. Våre tillitsvalgte har allikevel gjort en formidabel innsats i oppgjøret, sier leder av Akademikerne helse Rune Frøyland.

Akademikernes tillitsvalgte beskriver gode forhandlinger på tross av at det har vært nødvendig med drøftinger også på digitale flater på grunn av koronasituasjonen.

Leder for Akademikerne helse Rune Frøyland
Leder for Akademikerne helse Rune Frøyland berømmer de tillitsvalgte for innsatsen i årets lønnsoppgjør.

Enighetene gjelder Spekters forhandlingsområder 10 — Helseforetak, samt 13 — Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital. For område 13 var det nødvendig med forhandlinger mellom de sentrale partene for å avslutte oppgjøret. Med dagens enighet er alle de lokalt inngåtte avtalene (B‑avtaler) for oppgjøret godkjent. 

- Vi har krevd revidering av formuleringer om arbeidstid på reise i de lokale avtalene i tråd med ny rettstilstand etter blant annet en høyesterettsdom som konkluderer med at reisetid er arbeidstid. Vi har i liten grad fått gjennomslag for kravet. Det er avtalt et etterarbeid mellom partene om arbeidstid på reise, sier Frøyland.