Nyheter

Enighet de innledende sykehusforhandlingene

Akademikerne og Spekter kom i dag til enighet i de innledende forhandlingene for sykehusene. Datoer for de videre forhandlingene avtales senere.

Enighet de innledende sykehusforhandlingene
- Vi er fornøyde med å være i gang med årets forsinkede hovedoppgjør, og opplever en konstruktiv dialog med Spekter, sier Rune Frøyland, leder for Akademikerne helse. Foto: Akademikerne
28. august, 2020 – Oppdatert 28. august, 2020

Fredag formiddag startet forhandlingene for Akademikerne helse. De innledende forhandlingene markerer oppstarten av hovedoppgjøret 2020.

- Vi er fornøyde med å være i gang med årets forsinkede hovedoppgjør, og opplever en konstruktiv dialog med Spekter. I den ekstraordinære situasjonen vi står i har vi behov for ytterligere avklaringer mellom partene før vi lander datoene for videre forhandlinger, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

Lønnsforhandlingene for Akademikernes sykehusmedlemmer vil foregå lokalt på det enkelte sykehus. Legeforeningen skal også forhandle med Spekter sentralt. 

- Det er viktig at lønnsforhandlingene brukes for å kunne sikre den kompetansen de ulike sykehusene trenger for å levere gode helsetjenester. Vi går inn i årets oppgjør med forventning om reallønnsvekst for våre medlemmer i sykehusene. Frontfaget er en norm over tid, og ikke et absolutt tak i oppgjøret, sa Frøyland ved oppstart fredag.

Akademikerne og Spekter har avtalt partssammensatt arbeid knyttet til bærekraft og miljø, kompetanseutvikling og likestilling og likelønn. Akademikerne har også fått gjennomslag for at arbeidstakere som er ansatt i særlig uavhengig stilling har krav på skriftlig begrunnelse for dette fra arbeidsgiver. 

Neste trinn i hovedoppgjøret er sentrale forhandlinger om de sosiale bestemmelsene – de såkalte A1-forhandlingene – om rettigheter knyttet til blant annet sykdom, svangerskap og ferie i sykehusene.