Nyheter

- Takk til alle som støtter oss i streiken!

Akademikerne er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon. Nå takker vi alle som støtter oss i streiken.

- Takk til alle som støtter oss i streiken!
28. mai, 2024 – Oppdatert 28. mai, 2024

Denne streiken er annerledes fordi den ikke dreier seg om tall, men prinsipper. I denne streiken har politikerne aktivt blandet seg inn i forhandlingen mellom partene. Streiken har fått bred støtte, også fra politiske partier. Akademikerne ønsker derfor å understreke at vi er partipolitisk uavhengige.

– Akademikerne er en partipolitisk uavhengig organisasjon uten bindinger til politiske partier, det har vi alltid vært og det skal vi fortsette å være, sier leder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg. 

– Vi takker alle som støtter streiken, uavhengig av partittilknytning. At kunnskap skal verdesettes er et budskap som gir gjenklang, det får vi tydelige tilbakemeldinger på.

Lise Lyngsnes Randeberg fortsetter

– Vi er ikke overrasket over at Høyre og Venstre støtter oss i denne streiken. Det vi er overrasket over er at Arbeiderpartiet ikke er mer opptatt av at kunnskap skal lønne seg og å verne om et trepartssamarbeid med åpne reelle forhandlinger mellom partene.