Nyheter

Streiken er over — kampen fortsetter

- Vi er stolte av dere som i går kveld tok av streikevesten, gikk på jobb i dag med hodet hevet og så arbeidsgiveren deres i øynene. Dette var en streik vi ble tvunget ut i og tvunget til å avslutte. Vi er skuffet over motparten. Men vi har vist at vi er mange og viktige for samfunnet, sier lederen i Akademikerne stat.

- Takk for at jeg har fått lede verdens beste gjeng med kunnskapsarbeidere, sier Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat.
03. juni, 2024 – Oppdatert 03. juni, 2024

- Mange av dere lurer kanskje på om streiken var forgjeves? Svaret er et absolutt nei. Vi står fremdeles i en kritisk viktig kamp for beholde tariffavtalen vår. Den har bare gått inn i en ny fase. I Rikslønnsnemnda skal vi gjøre alt vi kan for å bevare avtalen vår, sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat.

Kamp for egen avtale

Arbeids- og integreringsminister Tonje Brenna stoppet søndag kveld Akademikernes streik med tvungen lønnsnemnd. Alle streikende medlemmer er tilbake på jobb fra i dag. Men kampen for å beholde Akademikernes egen tariffavtale i staten er ikke over. Vi setter vår lit til at Rikslønnsnemnda om noe tid vil falle ned på å beholde dagens tariffavtaler.

Statsrådens begrunnelse for å stoppe streiken etter en drøy uke var at et stort antall ansatte ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet var tatt ut i streik fra mandag morgen. Hun mente dette ville svekke landets sikkerhet i for stor grad.

Presset inn i streik

– Vi er skuffet over at staten velger å stoppe streiken i stedet for å imøtekomme våre krav gjennom forhandlinger, sier Kari Tønnessen Nordli. 

– Samtidig har dette vært en streik vi ikke ønsket, men ble presset inn i konflikt av motparten.

Både LO og YS ville tilbake til én felles tariffavtale, mens Akademikerne, sammen med Unio, ville beholde sin egen avtale fra 2016 som innebærer lokale, kollektive lønnsforhandlinger. Staten som arbeidsgiver valgte å støtte LO og YS.

– Vi kan og vil ikke gi fra oss en tariffavtale som har vært til fordel for både staten som arbeidsgiver og Akademikernes medlemsgrupper, fastslår lederen av Akademikerne stat.

Kampvilje og godt humør

Akademikernes streik har vært preget av stor streikevilje og humørfylt engasjement. Både de streikende og andre medlemmer har sluttet aktivt opp om alle aktiviteter, både planlagte og mer spontane.

– Jeg vil takke alle streikende og sympatisører for den formidable innsatsen, den positive holdningen og viljen til å vise at akademikere i staten utgjør en solid forskjell, uttaler Nordli. 

– Staten er avhengig av å rekruttere og beholde akademisk kompetanse for å levere alle tjenester som holder samfunnet i gang. Det har vi fått vist gjennom denne konflikten.

Må vente på avklaring

Når arbeidsministeren har besluttet tvungen lønnsnemnd, betyr det at årets hovedoppgjør avgjøres i Rikslønnsnemnda. Det kan ta tid før saken kommer opp, trolig tidligst i oktober og dessverre betyr det at det kan ta tid før resultatet av årets oppgjør er klart. Derfor må medlemmene ha tålmodighet fram til lønnstillegget kommer.

Når kommer streikebidraget? Medlemmer som har vært i streik, blir trukket i lønn for de dagene de var borte fra jobb. I stedet får de utbetalt et streikebidrag. Dette utbetales av den enkelte forening, ikke av Akademikerne. Mer informasjon vil komme derfra.