Meninger

Regjeringen svikter unge

Skrotingen av arbeidsorientert uføretrygd er en tapt mulighet

Lise Lyngsnes Randeberg

Lise Lyngsnes Randeberg

Leder
Regjeringen svikter unge
18. januar, 2024 – Oppdatert 09. februar, 2024

Akademikerne mener skrotingen av dette nye prøveprosjektet er en tapt mulighet til å hjelpe sårbare unge som mangler veier inn i arbeidslivet. Regjeringen svikter oppdraget med å få flere unge i jobb.


Regjeringen har i budsjettenighet med SV skrotet forsøket om arbeidsorientert uføretrygd, det var i utgangspunktet satt av 82,5 millioner til dette i budsjettet for 2024, i tillegg til de 35 millionene som ble bevilget i 2023. 


I lang tid har vi hørt regjeringens medlemmer snakke om hvor viktig det er at flere unge kommer ut i arbeid, sist ut var Jonas Gahr Støre i nyttårstalen.

– Ikke alle kan det, og de som ikke kan jobbe, skal vi ta godt vare på. Men mange som står utenfor arbeid både vil og kan arbeide. Det skal vi hjelpe til med.

Når regjeringen gang på gang fremhever at flere unge må komme seg ut i arbeid, er det ekstra skuffende at forslaget om å teste ut arbeidsorientert uføretrygd for unge nå er skrinlagt.


Dette innlegget sto først på trykk i Dagsavisen.


Andelen uføretrygdede i befolkningen har økt over tid

Økningen i andel uføretrygdede blant unge er bekymringsfull. Det viktigste for å forhindre utenforskap er å bidra til at unge mennesker, også de med helseutfordringer, kommer i jobb. Innsatsen fra det offentlige gjennom skole, helsevesenet og nav må settes inn tidlig, og aller helst før uføretrygd blir aktuelt. Forsøket med arbeidsorientert uføretrygd representerer en ny måte å koble svake grupper i arbeidsmarkedet med ordinært arbeid og trygge vilkår for den enkelte. Regjeringen dropper nå et tilbud som kunne gitt disse en mulighet.

Vi må finne løsninger for unge som ikke kan konkurrere på det ordinære arbeidsmarkedet 

Forsøket med arbeidsorientert uføretrygd er ment å gjelde unge under 30. Vi vet at det er bortimot 300 000 helt uføretrygdede i Norge. Om lag 20 000 av disse er under 30 år. 

Undersøkelser har vist at mange av disse ønsker jobbe. Men de opplever at de ikke kommer inn, deres arbeidskraft er ikke etterspurt av arbeidsgiverne. Dette prøveprosjektet skulle gi reduserte risiko for arbeidsgiver ved å ansette disse og samtidig sikre den enkelte ordinær lønn kombinert med trygd. Målet var at flere av dem som i dag får 100 prosent uføretrygd i stedet skulle få vedtak om arbeidsorientert gradert uføretrygd som kunne kombineres med jobb. 

Flere unge må ut i jobb, men nå droppes et nyttig verktøy

Sysselsettingsutvalget ble satt ned i 2019 med det formål å finne ut hvilke tiltak som kan øke sysselsettingen. Arbeidsorientert uføretrygd ble vurdert som et av de viktigste tiltakene for å øke sysselsettingen. Alle arbeidsgiverorganisasjonene og de fleste arbeidstakerorganisasjonene stilte seg positive til forslaget. Nå skroter regjeringen sammen med SV dette tiltaket. 

Å øke sysselsettingen i Norge er en av de viktigste samfunnsutfordringene vi står overfor, derfor er det skuffende at regjeringen skroter et nytt tiltak som kunne fått flere sårbare unge i arbeid.