Reagerer på at regjeringen forskjellsbehandler hovedorganisasjonene

Bare NHO og LO får plass i en arbeidsgruppe som skal se på endringer i fripoliser og privat tjenestepensjon. Akademikerne ber regjeringen snu og gi plass til alle hovedorganisasjonene.
Reagerer på at regjeringen forskjellsbehandler hovedorganisasjonene
19. januar, 2024 – Oppdatert 19. januar, 2024

Finansdepartementet mener Akademikerne og de andre hovedorganisasjonene skal delta i et «utredningsråd» sammen med en rekke andre aktører, men bare de to største deltar i arbeidsgruppen.

Det reagerer Akademikerne på.

– Vi er opptatt av at vi og våre grupper blir hørt når det skal gjøres endringer som vil påvirke deres pensjon, sier leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg.

Ifølge Finans Norge sitter om lag 600 000 nordmenn på om lag 900 000 fripoliser. 

– En betydelig andel av disse er akademikere og andre som er medlemmer andre steder enn hos LO. 

Ikke alene om å reagere 

Akademikerne har sendt brev til Finansdepartementet og påpekt at sammensetningen av arbeidsgruppen er i strid med etablert praksis og likebehandling av hovedorganisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. I brevet pekes det også på at det står i Hurdalsplattformen at regjeringen vil involvere partene i oppfølgingen av Pensjonsutvalget.

– Selv om det er tette bånd mellom Arbeiderpartiet og LO, forventet vi mer av regjeringen. 

Spørsmål om fripoliser og regelendringer i tjenestepensjonslovgivingen berører alle arbeidstakere direkte eller indirekte og derfor også alle hovedorganisasjonene. 

Endringer i pensjoner i det private får følger for pensjoner i det offentlige fordi regelverk endres.

Også YS, Unio, Spekter og Virke reagerer på at ikke alle hovedorganisasjonene er med i arbeidsgruppen, skriver Aftenposten.