Forskning og utdanning

Norges viktigste ressurs er menneskene og deres kompetanse. En god skole, kvalitet i høyere utdanning og sterke forskningsmiljøer bidrar til å sikre velferd og verdiskapning.

Rapporter

Alle rapporter

Etter- og videreutdanning blant høyt utdannede i Norge - Status og veien videre

Status for etter- og videreutdanning med spesielt vekt på høyt utdannede, og undersøkelse av hvordan ordninger og incentiver kan forbedres i Norge.