Nyheter

Pensjonshøring: — Systemet er avhengig av tillit

Det haster å ta nødvendige grep for et mer bærekraftig pensjonssystem. Fjern ubegrunnede aldersgrenser i stillingsvernet og styrk incentivene til å arbeide, oppfordrer Akademikerne.

Lise Randeberg, Leder i Akademikerne på Stortingets høring 18. januar om pensjonsmeldingen
19. januar, 2024 – Oppdatert 19. januar, 2024


I all hovedsak støtter vi regjeringen sitt forslag til endringer i folketrygdens alderspensjon. 

Den 18. Januar arrangerte Stortinget en høring om stortingsmeldingen, Et forbedret pensjonssystem med styrket sosial profil”. Akademikerne deltok med en rekke innspill. Akademikernes innlegg kan lyttes til i sin helhet i videoen øverst eller på Stortinget​.no

  • Hovedgrepet, som er å heve aldersgrensen for når du kan ta ut pensjon, er riktig, nødvendig og på høy tid. Sier leder av Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg 

Glade for gjennomslag på korttidsytelsene

  • En viktig forutsetning for høyere aldersgrenser er at korttidsytelsene som for eksempel sykepenger følger med. Sånn som regjeringen nå foreslår. Det har Akademikerne jobbet for lenge og det er vi veldig glade for at nå ligger på plass i forslaget, sier Randeberg 

Aldersgrensene i stillingsvernet må fjernes 

Det som mangler i regjeringens forslag, er harmonisering av aldersgrensene ellers. Akademikerne representerer grupper som kan og vil stå lenge i jobb. Det er en kjemperessurs for samfunnet. I dag kan du tjene opp pensjon til du er 75, men i store deler av arbeidslivet kastes du ut når du er 70. Det er en ressurs vi går glipp av og noe som trengs å ordnes opp i. 

Minsteytelsene må sikres og Arbeidslinja må styrkes

Akadmikerne støtter også regjeringen sine grep for å sikre at minsteytelsene i folketrygden opprettholder sin relative verdi. 

– Samtidig er vi veldig opptatt av arbeidslinja og av at det skal være en sammenheng mellom arbeid, inntekt og uttelling i systemet. 

Skatt og pensjon må sees i sammenheng. 

– Sånn at man ikke ender opp med en veldig høy marginalbeskatning på pensjon utover minsteytelsene. 

Flere ønsker å jobbe lenger

Akademikerne har fått gjort en spørreundersøkelse via Respons Analyse. Her er det 1500 med høyere utdanning som har svart på undersøkelsen. 

I undersøkelsen ser vi en del interessante tall, blant annet at flere ønsker å stå i jobb lenger. 

Andelen som ønsker å stå i jobb lenger har økt med 5 prosentpoeng på bare ett år! Folk begynner å innse alvoret. Det er kun 20% som ønsker å gå av med pensjon før fylte 67.Det viser at vi må få vekk de begrensende aldersgrensene. 

Systemet er avhengig av tillit. 

  • Det er svært få som har tillit til at det offentlige pensjonssystemet vil ivareta inntekten deres. Hele 8 av 10 tror de må leve på oppsparte midler når de blir pensjonister. Spesielt de under 44 år, der er det 9 av 10 som regner med at de må klare seg selv når de blir pensjonister. Det er bare en av fire som mener det er samsvar mellom innbetaling og utbetaling. Det her er tall å ta innover seg. , avslutter Randeberg