Meninger

Kommunene må være mer konkurransedyktige på lønn

Mange kommuner sliter i dag med å få tak i og holde på fagpersoner som de er helt avhengige av for at vi skal få de tjenestene vi har rett på og behøver. Ingenting tyder på at konkurransen om høyt utdannede blir mindre i fremtiden. Skal vi unngå en krise i kommunal sektor, må kommunene bruke lønn mer aktivt.

Tonje Leborg

Tonje Leborg

Leder, Akademikerne kommune
Kommunene må være mer konkurransedyktige på lønn
Foto: Unsplash/​Mimi Thian
15. april, 2024 – Oppdatert 22. april, 2024

Mange kommuner sliter i dag med å få tak i og holde på fagpersoner som de er helt avhengige av for at vi skal få de tjenestene vi har rett på og behøver. Ingenting tyder på at konkurransen om høyt utdannede blir mindre i fremtiden. Skal vi unngå en krise i kommunal sektor, må kommunene bruke lønn mer aktivt. 

Som innbyggere forventer vi rent vann i springen hver dag, at vi kan gå til legen når vi er syke og snakke med en psykolog når vi strever, for å nevne noen eksempler. For å gi oss disse tjenestene, må kommunene i hele landet klare å rekruttere og beholde dyktige folk med riktig fagkunnskap. 

Vi blir stadig flere eldre og stadig færre i arbeidsfør alder. Samtidig blir samfunnet mer komplisert og det stilles høyere krav til kunnskap og kompetanse for å løse arbeidsoppgaver nå enn for bare noen få år siden. 

Dette innlegget ble først publisert på Altinget​.no

Krevende å få tak i nok høyt utdannede

Ifølge Kompetansebehovsutvalget er det behov for alt fra digital og teknisk kompetanse, kompetanse på sirkulærøkonomi og gjenbruk – til kompetanse knyttet til reguleringer og regelverk. Med andre ord: Kommunene trenger stadig flere med mastergrad i framtida. Det er ingen enkel oppgave de har foran seg, når de allerede sliter med å få tak i høyt utdannede i dag.

Ifølge undersøkelsen Arbeidsgivermonitoren i KS mener over 80 prosent av kommunene det er meget utfordrende å rekruttere leger og over 60 prosent sliter også med å få tak i psykologer. Omtrent like mange mener det er utfordrende å få tak i sivilingeniører. Fylkeskommunene sier det er spesielt utfordrende å rekruttere IKT-eksperter, tannleger, ingeniører og psykologer. I tillegg har omtrent halvparten av norske kommunene ikke en eneste jurist. 

Lønn som virkemiddel

Kommunene konkurrerer om mye av den samme arbeidskraften som resten av arbeidslivet. Det er en konkurranse som kommunene ofte taper. Det er et faktum at mange høyt utdannede tjener bedre i privat sektor enn i offentlig sektor og at denne forskjellen fortsetter å øke. Kommunene må være konkurransedyktige på lønn. Hvis de ikke er det, vil de ikke klare å beholde og rekruttere de folkene de trenger for å gi oss innbyggere de tjenestene vi skal ha. 

Lønn er ikke alt, men lønn er likevel et godt virkemiddel for å lokke til seg og beholde dyktige folk med den kompetansen man trenger. Derfor bør kommunesektoren kjenne sin besøkelsestid i lønnsoppgjørene i år. Vi trenger et godt oppgjør for de med høy utdannelse for å gjøre lønnsgapet til privat sektor mindre.