Nyheter

Derfor streiket vi i staten

Vi streiket for å beholde en avtale som sikrer at utdanning gir uttelling på lønnsslippen. Les mer her.

Derfor streiket vi i staten
31. mai, 2024 – Oppdatert 03. juni, 2024

Streiken er over, men kampen fortsetter. Les mer om veien fra fremover.

Derfor er egen avtale viktig for Akademikerne: 

 • Statlige virksomheter har problemer med å beholde og rekruttere akademisk kompetanse som er nødvendig for samfunnet. Derfor må staten bruke lønn som virkemiddel. 
 • Sentral fordeling av lønn har aldri lønt seg for våre medlemmer. Gjentatte oppgjør med lavtlønnsprofil og store kronetillegg har tidligere ført til at høyt utdannede har fått en dårlig lønnsutvikling over tid. 
 • Avtalen vår har gitt oss muligheten til å forhandle lønn slik vi mener er best, gjennom lokale kollektive forhandlinger. Det er de lokale tillitsvalgte og arbeidsgiver som sammen ser hvordan lønnspotten kan brukes best. 

Slik fungerer avtalen vår

 • Siden 2016 har Akademikerne og staten forhandlet om lønn på en enkel og fornuftig. 
 • Statens personaldirektør og Akademikerne forhandler hver vår frem en fornuftig sum penger som skal brukes på lønnsøkning for alle våre medlemmer som arbeider for staten.
 • Hver etat, departement, høgskole og så videre får si sin prosentmessige del av denne felles potten til en lokal pott. 
 • Så fordeler de lokale tillitsvalgte, sammen den lokale personallederen, denne lokale potten slik de blir enige om. 
 • De lokale partene kan sammen fordele pengene akkurat slik de vil, og slik de mener er best på deres arbeidsplass. 
 • Staten foreslo dette systemet, og vi var enige! 
 • Nå vil staten ta makten fra de lokale partene- det er ikke sunn fornuft! 

Staten må beholde og rekruttere nødvendig kompetanse: 

 • Samfunnet står overfor store og komplekse utfordringer. Skal staten løse sitt samfunnsoppdrag, trengs akademisk kompetanse. 
 • Sju av ti virksomheter i staten oppgir at det er svært utfordrende å beholde og rekruttere høyt utdannede, ifølge en rapport fra Oslo Economics. 
 • Avtalen staten tilbyr vil forsterke problemet med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og kompetanseflukten fra staten vil øke. 
 • Vår avtale gir rom til å finne lokalt tilpassede løsninger for å beholde og rekruttere folkene med riktig kompetanse på arbeidsplassen. 

Lokale løsninger på lokale utfordringer:

 • Virksomhetene i stater er ulike. Det er de lokale tillitsvalgte sammen med arbeidsgiverne som kjenner utfordringene de har og hva som trengs for å løse dem. 
 • Akademikerne jobber for at det er kollektive lokale forhandlinger som skal avgjøre lønnen til våre medlemmer. 
 • Lokale parter kan bruke alle virkemidler for å sikre medlemmene en rimelig lønnsutvikling: generelle tillegg, gruppetillegg og individuelle tillegg. 
 • Urettferdige lønnsforskjeller ser vi best på nært hold. Lokale kollektive forhandlinger gir rom til å finne skreddersydde løsninger på arbeidsplassen.