Nyheter

Hvordan få flere eldre arbeidstakere til å stå lengre i arbeid?

Hvordan skal vi lykkes med å beholde viktig kompetanse og erfaring? Akademikerne har i samarbeid med Samfunnsbedriftene laget noen inspirasjonskilder.

19. januar, 2024 – Oppdatert 19. januar, 2024

Akademikerne Kommune samarbeider med Samfunnsbedriftene, LO Kommune, YS Kommune og Unio, for å øke forståelsen for hvorfor det er viktig at eldre arbeidstakere utsetter avgang fra arbeidslivet. Med god hjelp fra Senter for seniorpolitikk viser vi hva bedriftene og de lokale tillitsvalgte selv kan gjøre for å bidra til at arbeidstakere med lang erfaring og kompetanse velger å stå i jobb litt lengre. Slik kan noe av arbeidskraftsbehovet framover fylles.

Vi har samarbeidet om en temaside for å skape bevissthet rundt eldre arbeidstakere og hvordan man kan få dem til å stå lengre i arbeid. Kurset består av sju moduler som varer fra 8 til 15 minutter. Til noen av videoklippene er det laget egne refleksjonsoppgaver.

Vi oppfordrer ledelsen og de tillitsvalgte i våre medlemsbedrifter til å gjennomgå de syv modulene i kurset og sammen diskutere refleksjonsoppgavene.

Her møter du:

 • Juridisk rådgiver Christel Kirkøen, Tekna (representerer Akademikerne)
 • Seniorrådgiver Olav Eikemo, Senter for seniorpolitikk
 • SeniorrådgiverJon Fjeldstad, Senter for seniorpolitikk
 • Assisterende direktør Barbro Noss, i Samfunnsbedriftene

1. Velkommen! Hvorfor er det viktig at eldre arbeidstakere står lengre i arbeid?

Velkommen til digital inspirasjon om hvordan vi skal lykkes med å beholde viktig kompetanse og erfaring (seniorers ressurser) og få til at flere jobber lengre. I denne delen får du innsikt i hvorfor det er viktig at eldre arbeidstakere jobber lengre, og hvilke utfordringer det vil gi dersom vi ikke lykkes med det.

(Tid: 14 min.)

2. 70 er det nye 50

Hvem er egentlig de eldre arbeidstakerne? Her får du en innføring i hvem de er, og hvordan aldring påvirker arbeidsevne og arbeidsprestasjoner. Hvem som er de eldre arbeidstakerne varierer ut fra øynene som ser. Befolkningen blir stadig eldre, og stadig flere blir stadig eldre.

(Tid: 15 min.)

Refleksjonsoppgave: Når mener du at man er «eldre i arbeidslivet»? Hvordan tror du man ser på dette i din virksomhet eller ditt yrke/​bransje?

3. Seniorers status på arbeidsmarkedet

Synes vi at eldre arbeidstakere presterer like godt som yngre? Og hvor lenge ønsker vi selv å jobbe? Senter for seniorpolitikk presenterer hvert år et norsk seniorpolitisk barometer. Her får du se de ferske resultatene fra i år.

(Tid: 12 min.)

Refleksjonsoppgave:Hvor viktig er følgende grunner for at du skal fortsette i arbeid også etter at du får rett til pensjon? Velg ut de fire viktigste for deg personlig blant punktene nedenfor.

 • At jeg får nye utfordringer
 • At nærmeste leder ønsker at du skal fortsette
 • At arbeidsmiljøet er godt
 • At jobben er godt betalt
 • At arbeidet gir økt livskvalitet
 • At jeg har selvbestemmelse på jobben
 • At jeg har muligheter til redusert arbeidstid
 • At jobben bidrar til at jeg føler meg nyttig i samfunnet
 • At arbeidet er interessant
 • At jeg har tilrettelagte arbeidsoppgaver
 • At jeg har gode arbeidskamerater/​kolleger

Hvor viktig er følgende grunner for at å beholde eldre arbeidstakere etter at de får rett til pensjon? Velg ut de viktigste blant punktene nedenfor.

 • Sikre at nøkkelkompetanser ikke forsvinner
 • Utnytte erfaring i videreutvikling av bedrift/​organisasjon
 • Vise for alle ansatte (også yngre) at bedriften setter pris på den erfaringen/​kompetansen eldre arbeidstakere sitter med.
 • Ivareta et aldersmessig mangfold
 • Mindre turnover og rekrutteringskostnader
 • Bidra til at den enkelte kan beholde sin arbeidsidentitet lengst mulig
 • Bidra til et bærekraftig arbeidsliv i samfunnet generelt


4. Hva skal til for at flere skal fortsette lengre

Hva er det som påvirker beslutningen når man står i valget mellom å fortsette å jobbe, eller pensjoneres? Det er et generelt behov for å utvikle personalpolitikk som legger til rette for at flere velger å jobbe. Det er mulig å trekke folk med videre i arbeidslivet og ikke trekke dem ut av det. Og det kan bidra til at bedrifter får noen konkurransefortrinn.

(Tid: 15 min.)

Refleksjonsoppgave:

 1. Hva mener du vil være det viktigste for din beslutning om når du skal slutte i arbeidslivet?
  1. Pensjon og personlig økonomi
  2. Familie og personlige interesser
  3. Hvordan du har det på jobben
 2. Hva vil du selv savne mest den dagen du ikke er i jobb lenger?
 3. Hvordan bør bedriften legge opp dialogen med eldre arbeidstakere om arbeidsmiljø og pensjonering for å beholde ressurser lengre?
 4. Når bør arbeidsgiverne starte samtaler med eldre arbeidstakere om hva de tenker rundt avslutning av arbeidsforholdet og muligheter for å utsette avslutningen?


5. Gode senkarrierer

Senter for seniorpolitikk har utviklet strategien #de15beste, et konsept for å utvikle gode senkarrierer. Her får du innsikt i hvordan arbeidsgiveren, senioren og tillitsvalgte sammen kan utvikle gode strategier og ta kloke valg for senkarrierer og motivasjonen for å jobbe lenge.

(Tid: 11 min.)

6. Kompetanseutvikling for voksne

Kompetanse vs. motivasjon – Her får du vite mer om læring hos voksne. I et arbeidsliv med stadig raskere endringsprosesser, så er kompetanseheving av alle arbeidstakere stadig viktigere. Det er ikke lengre noen sluttdato for når en ansatt skal delta i opplæring og omstilling. Det må både arbeidsgiver og senior-arbeidstakere være bevisst på.

(Tid: 12 min.)

Refleksjonsoppgave:Er DU klar for fortsatt utvikling og kompetansepåfyll? Hva må være på plass for at dette kan skje? Still deg selv disse spørsmålene:

 • Hva skal til for at JEG vil arbeide lengst mulig?
 • Hva kan jeg gjøre SELV?
 • Hva ønsker jeg at VIRKSOMHETEN skal bidra med?

Er bedriften flink til å tilby kompetansepåfyll til eldre arbeidstakere og motivere dem til å fornye sin kompetanse?

 • Hva kan oppsiden være ved å styrke eldre arbeidstakeres kompetanseheving, med tanke på produktivitet, fornyelse, bedriftsutvikling og de enkeltes senkarrierer?

7. Byrde eller bidragsyter

En arbeidstakers tanker og forventninger om forholdet mellom seg og arbeidsgiver kan kalles en psykologisk kontrakt. Anerkjennelse, synlighet av resultater og et fremtidsrettet engasjement er viktige faktorer for at den psykologiske kontrakten blir sterk nok til at eldre arbeidstakere velger å jobbe lenge.

(Tid: 8 min.)


Refleksjonsoppgave:

 • Har du opplevd situasjoner hvor du har følt at din innsats og kompetanse ikke ble godt nok verdsatt? Hva tror du dette skyldes? Hva kunne du tenkt deg ble gjort annerledes?
 • Tenk på en annen situasjon, hvor din lange erfaring og kunnskaper på ditt område ble verdsatt og anerkjent, både av lederen og kollegene. Hva kjennetegnet denne situasjonen? Hvordan kan dette gjenskapes?
 • Har bedriften vært i en situasjon der en sentral eldre arbeidstaker sluttet tidligere enn ønsket? Hva kunne vært gjort for å beholde den/​de som sluttet? Har bedriften en strategi for de ansatte som de neste fem år nærmer seg pensjonsalder?