Tema: Klima og miljø ,
Dato for vårt høringssvar: 22. desember, 2022

Klimautvalget 2050

Les Akademikernes høringssvar