Tema: Forskning og utdanning ,
Dato for vårt høringssvar: 14. desember, 2023

Høringsinnspill fra Akademikerne: Forslag til endringer i lov om utdanningsstøtte - rentebelastining

Akademikernes høringsinnspill kan leses her

Last ned høringssvaret