Tema: Klima og miljø ,
Dato for vårt høringssvar: 13. oktober, 2023

Høring NOU 2023: 16 Evaluering av pandemihåndteringen – rapport fra Koronautvalget

Les Akademikernes høringssvar