Mottaker: Kunnskapsdepartementet
Mottakers saksnr.: 19/6325
Tema: Forskning og utdanning ,
Høringen svarer på: Høring Forslag til forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge
Dato for vårt høringssvar: 9. mars, 2020

Akademikernes høringssvar- Forslag til forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge

Akademikerne har ingen innvendinger til departementets forslag til Forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge.

Akademikerne har ingen innvendinger til departementets forslag til Forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge.