Mottaker: Forsvarsdepartementet
Mottakers saksnr.: 2020/377-311/FD V 3/ELCH
Tema: Arbeidsliv , Koronakrisen ,
Høringen svarer på: Høring – forlengelse av midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19
Dato for vårt høringssvar: 21. september, 2020

Akademikernes høringssvar- forlengelse av midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Akademikerne har avgitt høringssvar til Forsvarsdepartementet forslag om forlengelse av midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19. Forslaget gjelder forlengelse av den midlertidige lovens varighet til juni 2021.

Det fremgår av høringssvaret at Akademikerne mener en forlengelse av varigheten i første omgang må begrenses til tre måneder. Ved eventuelt behov for ytterligere forlengelse bør dette skje gjennom en ny høringsrunde for et nytt begrenset tidsrom. På den måten sikres det at forlengelsen ikke varer utover hva som til enhver tid anses nødvendig som følge av covid-19 situasjonen.

Vi viser til høringsbrev fra Forsvarsdepartementet den 17.09.2020 om forlengelse av midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19. Forslaget gjelder forlengelse av den midlertidige lovens varighet til juni 2021.

Akademikerne mener en forlengelse av varigheten i første omgang må begrenses til tre måneder. Ved eventuelt behov for ytterligere forlengelse bør dette skje gjennom en ny høringsrunde for et nytt begrenset tidsrom. På den måten sikres det at forlengelsen ikke varer utover hva som til enhver tid anses nødvendig som følge av covid-19 situasjonen.