Mottaker: Justis- og beredskapsdepartementet
Mottakers saksnr.: 20/3628 - LSW
Tema: Arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Høring - endring i advokatregelverket - forslag om innføring av krav til hederlig vandel mv.
Dato for vårt høringssvar: 28. september, 2020

Akademikernes høringssvar- endring i advokatregelverket - forslag om innføring av krav til hederlig vandel mv.

Akademikerne har avgitt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementets høring om forslag til innføring av krav om at eiere og personer i ledelsen i advokatforetalk uten advokatbevilling må ha hederlig vandel og ikke anses uskikket. Akademikerne støtter forslaget.

Vi viser til høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet den 12. august 2020 om forslag om innføring av krav om at eiere og personer i ledelsen i advokatforetak uten advokatbevilling må ha hederlig vandel og ikke anses uskikket.

Akademikerne gir sin tilslutning til forslaget om å innføre krav om at eiere og personer i ledelsen i advokatforetak uten advokatbevilling må ha hederlig vandel og ikke anses uskikket, herunder krav om fremleggelse av politiattest.