Mottaker: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Mottakers saksnr.: 20/4349
Tema: Arbeidsliv ,
Høringen svarer på: Høring - Forslag om å forskriftsfeste ansettelsesform for direktøren i Datatilsynet
Dato for vårt høringssvar: 7. juni, 2021

Akademikerens høringssvar- Forslag om å forskriftsfeste ansettelsesform for direktøren i Datatilsynet

Akademikerne støtter forslagsalet om seks års åremål med mulighet for gjenutnevning.

Det vises til Kommunal- og moderniseringsdepartementets høringsbrev av 26. april 2021 om forslag om å forskriftsfeste ansettelsesform for direktøren i Datatilsynet.

Akademikerne støtter forslagsalternativ b. om seks års åremål med mulighet for gjenutnevning.