Nyheter

Det må lønne seg mer å jobbe — skatt og pensjon må sees i sammenheng

Arbeidslinja må opprettholdes. Skatte- og pensjonssystemet må bidra til å gjøre det lønnsomt å stå i jobb lenger, uansett inntekt. Stortinget må også fjerne alder som oppsigelsesgrunn.

Det må lønne seg mer å jobbe - skatt og pensjon må sees i sammenheng
– Det er skuffende at man må stå i jobb lenger, men at regjeringen ikke foreslår å heve aldersgrensene for stillingsvernet sier Lise Lyngsnes Randeberg.
15. desember, 2023 – Oppdatert 15. desember, 2023

Fredag 15. desember la regjeringen frem en pensjonsmelding som oppfølging av pensjonsutvalgets utredning.

Mange av endringene i pensjonssystemet som regjeringen foreslår i dag er nødvendige for at det skal være bærekraftig både økonomisk og sosialt. Akademikerne etterlyser ytterligere grep. 

– Pensjonsopptjeningssystemet må bidra til at det lønner seg å jobbe lenger. Det er nødvendig for at regnestykket skal gå opp. Uansett inntekt, bør man sitte igjen med mer utbetalt for å jobbe lenger. Pensjons- og skattesystemet må endres for å bidra til dette, sier Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Akademikerne. 

Et eksempel: En pensjon på 350 000 kr skattes i dag cirka 13%. Det er en lav skatt, men med et bunnfradrag på 246 800 kroner så skattes delen mellom 246 800 og 350 000 kroner i realiteten med omlag 45%. 

– Det gir lite uttelling å jobbe litt mer når ekstra pensjon skattes så mye høyere. Det er et problem for oss alle at det er sånn. Vi forventer at Stortinget ser på dette i sin behandling av meldingen, sier Randeberg. 

Stillingsvernet må følge aldersgrensene for pensjonsuttak 

Akademikerne mener det er en selvfølge at eldre arbeidstakere skal ha et like godt vern som andre. Regjeringen foreslår ikke å heve aldersgrensene for stillingsvernet. 

– Det er skuffende. 

– Stortinget må fjerne alder som oppsigelsesgrunn. Det er et paradoks at man må jobbe lenger, men ikke skal ha vern mot å bli oppsagt på usaklig grunnlag. Minimum må aldersgrensen heves til 75 år både i staten og resten av arbeidslivet. 

Regjeringen foreslår derimot å heve aldergrensen for dag- og sykepenger. 

– Dette er en gladnyhet som har vært viktig for oss. Regjeringen skal ha skryt for å heve retten til dag- og sykepenger til å også gjelde eldre arbeidstakere. Det gir en viktig trygghet, sier Randeberg. 

Viktig med en løsning for sliterne

– Det er viktig å møte sliterproblematikken, vi støtter et utredningsarbeid og forutsetter at alle partene involveres i dette Vi mener en løsning for sliterne bør være på siden av folketrygdens alderspensjon.

Et bredt forlik på Stortinget og dialog med partene i arbeidslivet 

– Partiene på Stortinget må bidra til at vi får et pensjonssystem som er rettferdig på tvers av generasjoner og som kan stå seg over tid. Tett dialog med partene i arbeidslivet er nødvendig for at resultatet skal bli bra.