Nyheter

Akademikerne trapper opp streiken: — Nå må staten forstå alvoret

– Vi streiker ikke med lett hjerte, vi vet at det får konsekvenser, men vi trapper opp streiken for å få staten til å forstå alvoret, sier leder i Akademikerne stat Kari Tønnessen Nordli. 

Akademikerne trapper opp streiken: - Nå må staten forstå alvoret
Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat. Foto: Akademikerne
29. mai, 2024 – Oppdatert 30. mai, 2024

Fra og med mandag 3. juni tar Akademikerne ut ytterligere 378 medlemmer i streik. Da vil det samlede streikeuttaket til Akademikerne være på over 2250. Vi øker uttaket med 157 medlemmer i de virksomhetene som allerede er berørt av streiken. I tillegg tar vi ut 221 ansatte i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. 

– Når våre medlemmer er ute i streik, forsinkes viktige funksjoner og prosesser i samfunnet, sier Nordli. Eksempler på konsekvenser:

Eksempler på konsekvenser: 

Staten gir dårlige svar

- Streikens konsekvenser har ikke gjort merkbart inntrykk på staten. Det gir oss ikke noe annet valg enn å trappe opp streiken ytterligere, sier Kari Tønnessen Nordli. 

- Staten må forstå alvoret. Sju av ti statlige virksomheter oppgir at de har store utfordringer med å beholde og rekruttere høyt utdannede. Dette burde gjøre et større inntrykk på staten enn det vi har sett til nå. 

- Vi har utfordret staten på hvordan problemene med å beholde og rekruttere høyt utdannede i virksomhetene skal løses. Så langt har staten ikke svart. 

Vi bøyer ikke av

- Ingen kan være i tvil om vår posisjon. Statens tilbud er en dårligere avtale enn den vi har. Derfor kommer vi ikke til å bøye av for statens krav om en felles tariffavtale. 

- Når staten er villig til å la oss beholde vår egen tariffavtale, er vi villige til å gå tilbake til forhandlingsbordet.

Første uttak 24. mai
Virksomhet Antall Sted
Arbeidstilsynet 48 Oslo
Finansdepartementet 111 Oslo
Forsvarets Forskningsinstitutt 1 Kjeller
Landbruks- og matdepartementet 51 Oslo
Kripos 151 Oslo
Mattilsynet 222 Oslo
Norges vassdrags- og energidirektorat 290 Oslo/​Hamar
Oslo Politidistrikt 229 Oslo/​Bærum
Samferdselsdepartementet 66 Samferdselsdepartementet
Statens Jernbanetilsyn 27 Oslo
Til sammen 1196
Opptrapping 27. mai
Virksomhet Antall Sted
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 124 Oslo
Arbeidstilsynet 99 Trondheim
Direktoratet for medisinske produkter 201 Oslo
Finansdepartementet 5 Oslo
Helse- og omsorgsdepartementet 98 Oslo
Mattilsynet 34 Trondheim
Norges vassdrags- og energidirektorat 58 Trondheim
Oslo politidistrikt 50 Oslo/​Bærum
Samferdselsdepartementet 1 Oslo
Statens jernbanetilsyn 9 Trondheim
Til sammen 679
Opptrapping 29.05
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3 Oslo
Direktoratet for medisinske produkter 15 Oslo
Helse- og omsorgsdepartementet 5 Oslo
Landbruks- og matdepartementet 9 Oslo
Mattilsynet 23 Region Stor-Oslo og region Midt
Norges vassdrags- og energidirektorat 36 Oslo/​Trondheim/​Hamar
Oslo politidistrikt 68 Oslo
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet 224 Oslo
383
Uttak til sammen
Sammenlagt etter tredje uttak 2258

Tabell med oversikt over alle streikende brutt ned på virksomhet og arbeidssted oppdateres løpende etter beste evne på akademik​erne​.no

Vi behandler dispensasjonssøknader løpende. Tallene vil derfor kunne endres.