Nyheter

Studentene studerer mindre og jobber mer

Studiebarometeret 2022 viser at studentene bruker mer tid på jobben og mindre tid på studiene. — Nå er det viktigere enn noen gang at studiestøtten økes, sier leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg.

Studentene studerer mindre og jobber mer
Studentene tilbringer stadig mindre tid med studiebøkene og mer tid på å tjene penger til livets opphold. Foto: Akademikerne/​Eckhoff
16. februar, 2023 – Oppdatert 17. februar, 2023

Studiebarometeret gjennomføres hvert år med 2. og 5. års-studenter fra alle norske universiteter og høyskoler. Til sammen har 28 000 studenter vært med i undersøkelsen, som NOKUT gjennomfører på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Årets undersøkelse viser at stadig flere studenter jobber, de jobber mer og de studerer mindre. 

  • 65 prosent av studentene jobber ved siden av studiene nå, mot 61 prosent i 2019.
  • Studentene som jobber bruker i gjennomsnitt 14,4 timer på studiene i uken nå, mot 13,1 timer i 2019.
  • Studentene bruker 33,5 timer på studiene i uken nå, mot 34,2 timer i 2019.

Det siste året har prisene steget mer enn på mange tiår. Husleie, strøm og mat har blitt betraktelig dyrere. Det bidrar til stress og press i hverdagen til studentene.

– Vi har stor forståelse for at det er tøft å være student nå og å få endene til å møtes. Studentene hadde det trangt allerede før inflasjonen satt fart, og nå er det viktigere enn noen gang at studiestøtten økes, sier Randeberg. 

Kan gå utover studiene

Forskning viser at dersom man jobber mer enn ti timer i uken, går det ut over studiene. 

– Studiestøtten må heves til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Ved å binde den til G er vi sikret at den utvikles i takt med prisstigningen i samfunnet. Hadde det allerede vært slik, ville ikke studentene hatt like store økonomiske bekymringer og vanskeligheter nå. 

Akademikerne er bekymret for at en stadig dårligere studiefinansiering får store konsekvenser.

– Vi er bekymret for at unge mennesker ikke har råd til å studere, og velger bort utdanning eller dropper ut. Unge som har foreldre med høy utdanning velger i større grad å studere og får mer økonomisk støtte hjemmefra enn andre jevnaldrende. Økt studiestøtte er derfor viktig for å gi alle like muligheter og utjevne forskjellene i Norge, sier Randeberg som har en klar oppfordring til politikerne.

– Kamp mot ulikhet bidro til valgseier for regjeringen. Hvis de mener alvor med sin kamp mot ulikhet, må de øke studiestøtten og binde den til G. 

Tilfredshet med studiet 

Studiebarometeret viser også at de fleste studentene i stort er fornøyde med studiene og studiestedet, men tilfredsheten har gått ned. Den har vært synkende de siste årene. Dette er spesielt tilfellet på de kortere profesjonsstudiene. Dette kan være etter effekter av koronapandemien hvor disse studentene mistet mye praksistid og en normal start på studiene. 

Barometeret viser også at studentene er mer fornøyde med det sosiale og faglige læringsmiljøet enn under pandemien. Vi ser også en jevn nedgang i motivasjon blant studentene.