Nyheter

Inntektspolitisk konferanse: Usikre tider – slår den norske modellen sprekker?

Fikk du ikke med deg årets inntektspolitiske konferanse? Da kan du se den her når du selv ønsker.

Inntektspolitisk konferanse: Usikre tider – slår den norske modellen sprekker?
Akademikernes inntektspolitiske konferanse ble holdt på Hotel Bristol 7. mars 2023
07. mars, 2023 – Oppdatert 31. mars, 2023

Under årets konferanse vier vi nok en gang frontfagsmodellen stor plass. Tallene fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene skaper debatt, og diskusjonen om frontfagsmodellen og den økonomiske situasjonen fortsetter i det regjeringsoppnevnte utvalget som skal levere sin rapport innen utgangen av 2023. Makroøkonomiske trekk, lønnsdannelsens rolle og praktiseringen av frontfagsmodellen er sentralt i dette utvalgsarbeidet.

I forbindelse med tariffoppgjørene, møter vi også på tvungen lønnsnemnd som en tvisteløsningsmekanisme. Det er ulike oppfatninger knyttet til bruken av lønnsnemnd, og vi tar opp temaet til diskusjon.

Inntektspolitisk konferanse opptak

Tradisjon

Hvert år arrangerer Akademikerne sin inntektspolitiske konferanse. Målet med konferansen er å sette sentrale temaer for tariffoppgjøret og aktuelle arbeidslivstemaer på dagsorden. Årlig deltar rundt 300 påmeldte fra Akademikernes medlemsforeninger og samarbeidsforeninger, arbeidslivets hovedorganisasjoner, myndigheter og andre interesserte på konferansen.