Nyheter

Ny rapport: Stor usikkerhet i rådgivernæringen etter nye innleie-regler

– Akademikerne frykter at det vil føre til tapte arbeidsplasser og brems i omstillingen sier leder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg.

Ny rapport: Stor usikkerhet i rådgivernæringen etter nye innleie-regler
En ny rapport fra Menon Economics som ble lagt frem på et frokostseminar for Akademikerne tidlig i juni slår fast at det er stor usikkerhet i rådgivernæringen etter at nye regler for innleie ble innført av regjeringen i april.
15. juni, 2023 – Oppdatert 23. juni, 2023

Regjeringen innførte i april innstramminger i innleiereglene. Akademikerne har vært sterkt kritiske til at regjeringens nye regler innføres for rådgivere og konsulenter.

En ny rapport fra Menon Economics utført på vegne av Akademikerne viser at det nye regelverket har ført til stor usikkerhet i rådgivernæringen om hvordan de nye innleiereglene nå skal forstås.

– Regjeringen har i sin iver etter å rydde opp i deler av arbeidslivet med dårlige vilkår, tatt med seg rådgivernæringen i dragsuget. Dette er en næring der vilkårene er gode, og som Norge er helt avhengig av. Det er et helt klart behov for å vurdere reglene på nytt og rydde opp i usikkerheten, sier Randeberg. 

Les rapporten her.

Fornøyd med egen arbeidssituasjon

Lovendringen innebærer å fjerne adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter. Det ble etter press fra blant andre Akademikerne innført unntak for rådgivernæringen. Rapporten viser imidlertid at dette ikke er tilstrekkelig.

Rapporten viser at konsulenter og rådgivere er fornøyde med vilkår som lønn og fagmiljø. Svært få av de som jobber i næringen er interessert i å bli ansatt hos oppdragsgiverne i stedet. Verken kunder eller konsulenter tror at innstramminger i innleiereglene vil føre til en stor økning i faste ansettelser hos kundene.

– Dette er en gruppe som er godt fornøyd med jobbene sine. De har faste ansettelser, de tjener bedre enn om de hadde vært midlertidig ansatt hos innleier, de har et faglig fellesskap og opplever bedre karrieremuligheter enn om de måtte være midlertidig ansatt hos innleier, sier Randeberg.

Rammer små bedrifter

Rapporten konkluderer med at konsekvensene av det nye regelverket kan bli mindre aktivitet, mindre tilgang på kompetanse i næringslivet og tapte arbeidsplasser – fordi kunder i privat og offentlig sektor kvier seg for å bruke rådgivere og konsulenter i frykt for å bryte regelverket.

– Denne gruppen er avgjørende for omstilling, innovasjon og spredning av kunnskap i både offentlig og privat sektor. Regelverket risikerer å legge en effektiv demper på næringen som ikke bare rammer arbeidstakerne selv, men også virksomheter i hele landet, sier Randeberg.

Akademikerne er også bekymret for at det nye regelverket kan føre til en konkurransevridning i markedet på bekostning av små konsulentselskaper og selvstendig næringsdrivende konsulenter.

– Disse har mindre ressurser til både å sette seg inn et komplisert regelverk, og mindre muligheter til å påta seg entreprise-oppdrag, der kunden setter ut hele ansvaret. Imidlertid handler mye av konsulentbruken innleie-oppdrag, som rammes av det nye regelverket, sier Randeberg.

Menon Economics har gjennomført kvalitative intervjuer både rådgivere selv, og deres kunder i offentlig og privat sektor. I tillegg har de gjennomført en undersøkelse blant rådgivere og konsulenter gjennom Respons Analyse.

Dette er endringene:

Det er særlig tre endringer i regelverket som er relevante for rådgivernæringen:

  1. En tydeliggjøring av forskjellene mellom entreprise og innleie: Grovt sett er entreprise når oppdragsgiver engasjerer oppdragstaker for å levere et produkt, og der oppdragstaker er ansvarlig for resultat. Dersom oppdragsgiver har ansvar er det innleie. Her er det usikkerhet i næringen om ulike rådgivningsoppdrag er innleie eller entreprise.
  2. En generell innstramming i adgangen til innleie fra bemanningsforetak. Adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter» fjernes for innleie fra bemanningsforetak. Utfordringen for rådgivernæringen er at dagens regelverk skiller mellom innleie fra bemanningsforetak og produksjonsbedrift, men ingen av kategorien treffer rådgivernæringen. Med de nye reglene må konsulenter og rådgivere velge å ente registrere seg som bemanningsforetak for å kvalifisere for unntaket regjeringen har innført – eller de må satse på at de er innenfor reglene som gjelder for produksjonsbedrifter.
  3. Hjemmel i forskrift – unntak for innleie av «spesialister» fra bemanningsforetak. Her er det usikkerhet knyttet til om utleievirksomheten til rådgiverne i de ulike tilfellene faller innunder unntaket for spesialkompetanse.