Nyheter

LO, Unio og Akademikerne roper varsku om omstillingsprosessen i Helse Nord

Arbeidstakerorganisasjonene advarer om at konsekvensene for de ansatte og befolkningen i Nord-Norge kan bli dramatiske og ber Helse Nord om å sette ned tempoet på omstillingsprosessen.

LO, Unio og Akademikerne roper varsku om omstillingsprosessen i Helse Nord
Unios Ragnhild Lied, Akademkernes Lise Lyngsnes Randeberg og Sissel M. Skoghaug har gått sammen om et bekymringsbrev om omstillingsprosessen i Helse Nord. Foto: Unio/​Akademikerne/​Trond Isaksen
08. november, 2023 – Oppdatert 08. november, 2023

I et brev til styret i Helse Nord skriver de tre hovedorganisasjonene at man risikerer å ta beslutninger man ikke ser konsekvensene av i dag, og som blir umulig å reversere i fremtiden. Brevet er også sendt i kopi til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

- Vi anerkjenner at Helse Nord står overfor store utfordringer og brevet er ikke et forsøk på stanse den pågående omstillingsprosessen. Men vi får signaler fra våre medlemmer og tillitsvalgte om at tempoet og mangel på involvering i dette arbeidet kan bidra til å svekke tilliten til resultatet, sier 1. nestleder i LO Sissel M. Skoghaug.

De ansatte uttrykker bekymring for medvirkning, faktagrunnlag, forankring og tempo i forbindelse med den pågående omstillingsprosessen i Helse Nord.

- Det er lagt opp til en svært omfattende prosess med knappe tidsfrister som gjør at ansatte risikerer å ikke bli hørt. Når problemet i stor grad er mangel på fagfolk er det veldig rart å ta høy risiko med å forsøke å flytte dem. Det er ingen selvfølge at de fortsetter å jobbe i Helse Nord hvis de må flytte eller får lang pendlevei sier Akademikernes leder Lise Lyngsnes Randeberg.

- I en så viktig og omfattende omstillingsprosess som angår både helsetilbudet til en hel landsdel og arbeidshverdagen til mange tusen ansatte, er det viktig at en tar seg tid til en involvering av de tillitsvalgte som gir reell mulighet til å ivareta de ansattes interesser, supplerer Unio-leder Ragnhild Lied.

Bakgrunnen for omstillingsprosessen er at Helse Nord RHF er bedt om å vurdere behovet for endringen i funksjons- og oppgavedelingen i regionen. Oppdraget kommer fra Helse og omsorgsdepartementet. Hovedårsaken er mangelen på fagfolk.