Nyheter

Klare for Arendalsuka

Akademiker-fellesskapet forbereder debatter, finpusser budskapene og setter snuten mot Sørlandet i midten av august. Her finner du oversikten over arrangementene Akademikerne og medlemsforeningene arrangerer og deltar i.

Klare for Arendalsuka
23. juni, 2023 – Oppdatert 21. august, 2023

Mandag


Hvordan bevege oss fra sykevesen til helsevesen?

Arrangør: Aktiv mot kreft, NHO Geneo, Oslo Economics — Legeforeningen deltar

Om: Vi har strengt tatt ikke et helsevesen i Norge, men et sykevesen. Omtrent 97 av 100 norske helsekroner går til å reparere skader og sykdom. Forebygging, som både er mer effektivt og rimeligere enn å behandle, blir avspist med smuler. 

Tid: Kl. 13:0014:00

Sted: Impact Hub Agder Arendal


All natur ligger i en kommune: Hvordan styrke areal- og naturforvaltningen?

Arrangør: Naturviterne

Om: Hva kan vi gjøre, og hva lar seg ikke gjøre, for å styrke areal- og naturforvaltning i kommunene? Naturviterne inviterer til foredrag og diskusjon om løsninger for norsk areal- og naturforvaltning.

Tid: Kl. 14:1515:30

Sted: Thon Hotel Arendal (konferanserom Oscar)

Vold mot dyr rammer også mennesker- bør strafferammen økes?

Arrangør: Dyrebeskyttelsen Norge — Veterinærforeningen deltar 

Om: Bør strafferammen for vold mot dyr heves for å underbygge lovens respekt for dyr og dyrenes egenverdi, og for å være på nivå med øvrig miljølovgivning?

Tid: Kl. 20:30 – 21:30

Sted: Samfunnsteltet

Tirsdag


Hvordan bygger vi et godt sted? 

Arrangør: Afag, Arkitektbedriftene, NAL og NLA

Om: Nordmenn er verdensmestre i å bruke tid og penger på egne hjem, og vi bryr oss om vårt nærmiljø og plassen vi bor. Men hvem har ansvar for at hjemstedet og lokalmiljøet vårt er utformet best mulig?

Tid: 08.00−09.00

Sted: Samfunnsteltet


Hvordan skal vi få næringslivet til å investere mer i forskning?

Arrangør: Akademikerne og Forskningsrådet

Om: Forskning, utvikling og innovasjon bidrar til økt verdiskaping og bedre velferd. Det politiske målet har lenge vært at 3 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) skal investeres i forskning, og at næringslivet skal betale to tredjedeler av dette. Fasit i dag er at næringslivets forskningsinnsats utgjør i dag om lag én prosent av BNP. Å nå to-prosentmålet innen 2030 vil kreve radikale endringer. Hvordan får vi det til?

Tid: 11.00−11.45

Sted: Madam Reiersen


Hvorfor er strandsonen så hellig?

Arrangør: Juristforbundet

Om: Hvorfor er bygging i strandsonen en evig hodepine for lokalpolitikere langs kyst og vassdrag? Hvordan kan kommunene følge lovverket, og hvor rause bør de være med dispensasjonene? Noe å tenke på før vi velger nye kommunestyrer? Her blir det debatt!

Tid: 11.00−11.45

Sted: Advokatfirma Hald & Co


Lek eller læring — jatakk, begge deler!

Arrangør: Tekna, Vitensenteret, STEM for fremtiden

Om: Hvordan kan vi skape en mer variert og praktisk skolehverdag? Bli med når Tekna og Vitensenteret Sørlandet/​Vitensenterforeningen inviterer til panelsamtale.

Tid: 11.00−12.00

Sted: Vitensenteret


Bemanningskrisen i helsevesenet — kan den løses?

Arrangør: Arendalsuka, Dagens Medisin — Legeforeningen deltar

Om: Her møter landets fremste helsepolitikere representanter for sykepleiere og leger som jobber i et helsevesen som står i en bemanningskrise. Er det mulig å bli enige om en felles beskrivelse av problemet? Og hvilke løsninger finnes?

Tid: 11.00−12.00

Sted: Store Torungen


Næringslivet i frontlinjen: Hva kreves av norske selskaper i en urolig verden?

Arrangør: Econa

Om: Det er krig i Europa igjen, og en av våre nærmeste naboer står bak. Russland og Kina har uttalt at de ønsker en ny verdensorden som ikke er basert på vestlige verdier. I en mer urolig verden står også norske bedrifter i frontlinjen. 

Tid: 11.30−12.00

Sted: DN-teltet

Hvordan er læremiddelsituasjonen i skole-Norge?

Arrangør: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforeningen — Lektorlaget deltar

Om: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) har kartlagt læremiddelsituasjonen på alle landets grunnskoler. Hvilke gjennomgående trekk finnes, er det for eksempel store forskjeller mellom by og land, nord og sør? 

Tid: 11.30−12.30

Sted: Bystyresalen — Arendal kultur- og rådhus, 2. etg


Hva kan nye sykehusbygg bidra med? Forskning i livsvitenskapbygget

Arrangør: Oslo universitetssykehus — Legeforeningen deltar

Om: Hvordan kan bygg, ny teknologi og endrede arbeidsprosesser understøtte bedre pasientbehandling, forskning og utdanning? Hvilke utfordringer løses ikke med nye bygg? 

Tid: 12.00−13.15

Sted: Thon hotel Arendal


Er seniorer nøkkelen til distriktenes behov for kompetanse for fremtiden?

Arrangør: Samfunnsbedriftene, Senter for seniorpolitkk, Fagforbundet, Delta, Unio, Akademikerne

Om: Norge trenger en tydeligere politikk for at flere arbeidstakere kan stå lengre i arbeid, til glede for bedriften, for egen livskvalitet og som bidrag til å opprettholde velferdssamfunnet.

Tid: 13.00−13.45

Sted: Kirkens Bymisjon — Torvet, 1. etasje


Skal norsk skole og utdanning omfavne eller forbanne kunstig intelligens?

Arrangør: Ayfie — Lektorlaget deltar

Om: Kunstig intelligens har inntatt livene våre — og dette merker også utdanningssektoren. Skal studenter og skoleelever nå la teknologien jobbe for seg? Hvordan kan kunstig intelligens bli en del av skole- og utdanningssystemet på en måte som fortsatt gir læring til de på skolebenken?

Tid: 13.00−13.45

Sted: Solsiden brasserie

Utdanning for ingenting?

Arrangør: Samfunnsviterne — Akademikerne deltar

Om: Det er en utbredt oppfatning i samfunnsdebatten at vi trenger flere med høyere utdanning, og at det er kompetanse vi skal leve av i årene som kommer. Samtidig sliter mange med å finne sin plass i arbeidslivet, enten ved at de er overkvalifiserte eller feilkvalifiserte.

Tid: 13.00−14.00

Sted: Barrique øl og vinstue


Realfagskrisen — Hva gjør vi nå?

Arrangør: Universitetet i Oslo, MN-fak, Universitetet i Bergen, Tekna

Om: Naturfagene har en sentral rolle i løsningen av mange av våre utfordringer i dag og i framtiden, men få ønsker å studere fagene og få ønsker å bli lærere i fagene. Dette er en utvikling som har vart i flere år, og toppet seg med rekordlave tall i år.

Tid: 14.00−15.30

Sted: Ruffen


Når krybben er tom — engasjement på ville veier?

Arrangør: Sørlandet sykehus — Legeforeningen deltar

Om: Hvordan skal man kunne gjennomføre endringer og prioritere/​velge bort det man ikke skal gjøre i helsesektoren når personfokus, rettigheter og valgkamp vektlegges og det trues med fakkeltog? 

Tid: 14.30−15.30

Sted: Barrique øl og vinstue


Automatisert transport kjenner ingen landegrenser

Arrangør: Statens vegvesen, ITS Norway, Kartverket, Standard Norge, Tekna

Om: Automatiserte kjøretøy er på full fart inn på norske og europeiske veier, og vi har behov for effektive og problemfrie grenseoverganger. Men mobilitet på tvers av landegrenser gir mange utfordringer. Hvordan skal vi ivareta disse utfordringene på veien mot en stadig mer automatisert transportsektor? 

Tid: 15.30−16.30

Sted: Samferdselsteltet


Opptrappingsplanen innen psykisk helse — Blir alt bra nå? Hva mener "ekspertene"?

Arrangør: NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus, Norsk psykiatrisk forening, Mental Helse, Norsk psykologforening

Om: Automatiserte kjøretøy er på full fart inn på norske og europeiske veier, og vi har behov for effektive og problemfrie grenseoverganger. Men mobilitet på tvers av landegrenser gir mange utfordringer. Hvordan skal vi ivareta disse utfordringene på veien mot en stadig mer automatisert transportsektor?

Tid: 16.00 ‑17.00

Sted: Tyrili Arena Arendal, på taket


Cockpitsamtale med klimaoptimistene: Hvordan skalere den sirkulære økonomien?

Arrangør: Skift — Næringslivets klimaledere — Econa deltar

Om: Vi står i en klima- og naturkrise. For næringslivet krever det stor omstillingsevne å tilpasse seg denne overgangen. Eksisterende bedrifter som ønsker å forbli levedyktige, samt nye sirkulære bedrifter, må kunne konkurrere med dagens lineære forretningsmodeller.

Tid: 16.30 ‑17.00

Sted: S/​S Nefertiti


Onsdag

Havvind og utdanning: Gigawatt krever megaløft

Arrangør: Tekna, Norwegian Offshore Wind

Om: Norges ambisjoner på havvind skaper titusenvis av nye arbeidsplasser. Spørsmålet er: Hvem står klare til å ta dem? Politikere, utdanningssektoren, industrien og ikke minst studenter selv inviteres til å finne løsningene på kompetansegapet – både på kort sikt og på lang sikt.

Tid: 10.00−11.00

Sted: Samfunnsteltet


God helse og langt liv — også for mennesker med psykisk sykdom

Arrangør: Legeforeningen og Mental Helse

Om: Mennesker med psykisk sykdom og/​eller rusavhengighet har dårligere fysisk helse og lever som gruppe mange år kortere enn normalbefolkningen. Hva kan gjøres?

Tid: 10.00−11.30

Sted: Thon Hotel Arendal


Når tannpussen går i glemmeboka

Arrangør: Den norske tannlegeforeningen

Om: Vi lever stadig lengre og beholder stadig flere av våre egne tenner inn i høy alder. Bo-Trygt-Hjemme-reformen har som mål at flest mulig kan bo lengst mulig i eget hjem, men pleieoppgavene som skal følges opp er mange, og tannpuss blir ofte oversett eller glemt. Hvordan skal vi sikre eldres munnhelse når de har glemt hva tannbørsten er til?

Tid: 10.00−10.45

Sted: Haralds pub, 2. etg


Kunnskap og faenskap — Hva kan skje om synsebasert kunnskap legger premissene for arbeidsmiljøet?

Arrangør: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) — Akademikerne deltar

Om: Hva betyr forskningsbasert kunnskap for et godt arbeidsmiljøarbeid når arbeidslivet er i stor endring? Hvorfor blir god og riktig kunnskap bare viktigere og viktigere for arbeidslivsutviklingen framover?

Tid: 12.00−13.00

Sted: Grand Hotel Arendal, Dampen


Hvilken helsetjeneste ønsker vi å etterlate til neste generasjon?

Arrangør: Legeforeningen og FFO — Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Om: Den offentlige helsetjenesten er under press. Hvilke politiske grep må til for å forhindre sosial ulikhet i helse og for å bevare en offentlig helsetjeneste som gir gode og likeverdige tjenester til alle – også i fremtiden?

Tid: 13.00−14.30

Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Stuen


Hvorfor går store IKT-prosjekter ofte galt? Og hva kan vi gjøre for å lykkes i årene som kommer?

Arrangør: SINTEF, NTNU — Tekna deltar

Om: Altfor ofte ser vi eksempler på store IKT-prosjekter som feiler, og som ender med å koste samfunnet milliarder av kroner og unødvendig mye tid. Helseplattformen er vårt ferskeste eksempel på dette. Men hvorfor skjer det? Og hvilken oppskrift kan vi følge for å lykkes neste gang?

Tid: 14.00−14.45

Sted: MS Lofoten


Er vi i ferd med å miste kontrollen over KI før teknologien er tatt i bruk for fullt?

Arrangør: Tietoevry Banking — Tekna deltar

Om: Kunstig Intelligens utfordrer demokratiet og truer mange arbeidsplasser. Hva skjer hvis folk mister jobbene og fake news får fotfeste? Skal markedskreftene styre utviklingen, eller finnes det noen måter å regulere fremtidens digitale samfunn?

Tid: 14.30 ‑15.15

Sted: Williams

Stor kommunereform eller sterk inntektsutjevning?

Arrangør: Fagforbundet, Lokalsamfunnsforeningen — Akademikerne deltar

Om: Kommunene danner grunnmuren i velferdsstaten. Eldreomsorg, barnevern, næringsutvikling og klimatilpasning, skoler og barnehager drives av kommunene. Det er et stort ansvar for lokale folkevalgte og kommunalt ansatte. Mange mener at ressursene ikke strekke til. Hva må gjøres?

Generalistkommuneutvalget sin utredning peker på manglende oppfylling av lovkrav (lovoppfyllelse) som en stor utfordring. Utvalgets flertall mener at kommunesammenslåing er det viktigste virkemiddel for å løse dette. 

Tid: 15.00 ‑16.00

Sted: Bankgården


Er en god leder verdt mer enn 2 millioner kroner?

Arrangør: Econa

Om: Er det markedet og arbeidsgiver eller politikerne som skal sette konkrete satser for lederlønn i offentlig sektor? Iselin Nybø ble i mai 2023 kalt inn til kontrollhøring etter å ha brutt regelverket ved ansettelsen av ny direktør i Eksport Finans Norge med lønn på 2,5 millioner. Hva er den faglige begrunnelsen for at grensen ble akkurat 2 millioner kroner?

Tid: 15.30 ‑16.00

Sted: DN-teltet


Akademiker-kveld med mingling og quiz

Arrangør: Akademikerne

Om: Tradisjonen tro samler vi hele fellesskapet til mat, mingling og quiz. Arrangementet er åpent for medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Akademikerne og foreningene. 

Tid: 18.00 — 02.00

Sted: Thon hotel Arendal, toppetasjen


En psykt bra arbeidskraftsreserve

Arrangør: Fontenehuset Norge — Norsk Psykologforening deltar

Om: Mennesker som blir stående utenfor studie- og arbeidsliv er en betydelig ubrukt ressurs i samfunnsregnskapet. Konsekvensene for utenforskapet er alvorlige og omfattende for både folk og samfunn. Hva skal til for å motvirke problemet? Hvordan kan vi som samfunn sørge for å gjøre mer av det som virker?

Tid: 18.30 ‑19.30

Sted: Frivillighetsteltet


Hvordan får vi likeverdig psykisk helsehjelp i kommunene?

Arrangør: Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Norsk Psykologforening, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Om: Kommunene har ansvar for å yte nødvendige tjenester når innbyggere har problemer med psykisk helse og rus. Tjenestene organiseres forskjellig i kommunene og mange kommuner strever med å rekruttere psykologer. I dette møtet vil vi løfte fram noen utfordringer og eksempler i korte innlegg og avslutte med plenumssamtale.

Tid: 19.00 ‑20.30

Sted: Clarion Restaurant + Stuen


Torsdag


Seksuell trakassering på jobb — Hva kan arbeidsgiver og tillitsvalgt gjøre?

Arrangør: Parat, Kantar — Tekna deltar

Om: 1 av 5 har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering i en arbeidssituasjon de siste 12 månedene. Hvilke tiltak bør arbeidsgivere benytte? Hvilket ansvar har arbeidstakere for hverandre, og hvor mye skal en arbeidstaker egentlig finne seg i?

Tid: 09.00−10.00

Sted: Randi Lauvdal blomster


EU-investerer for omstilling. Hva gjør vi i Norge, egentlig?

Arrangør: NORCE Norwegian Research Centre, Forskningsalliansen NORIN — Tekna deltar

Om: EU investerer stort i kunnskapsbaserte løsninger, som akselerer det grønne digitale skiftet og styrker Europas posisjon. Det mangler ikke ambisjoner og strategier for økt konkurransekraft og eksport i Norge. Men regjeringen har kuttet over 450 millioner i den næringsrettede forskningen i 2023. Så hvordan skal Norge klare å gire opp, når vi i realiteten girer ned?

Tid: 09.00−10.00

Sted: Kanalplassen


Nye standarder for den sirkulære økonomien

Arrangør: Standard Norge og Tekna

Om: I et moderne samfunn må vi legge til rette for bedre ressursutnyttelse, mer gjenbruk, reparasjon og resirkulering på tvers av sektorer og landegrenser. Standarder vil hjelpe virksomheter på tvers av sektorer å utvikle, måle og dokumentere sirkulære løsninger.

Tid: 10.00−11.00

Sted: Samfunnsteltet

Hundesmugling — Er det så farlig?

Arrangør: Tolletaten og Mattilsynet — Veterinærforeningen deltar

Om: Norge er et lukrativt marked for hundesmuglere. Ulovlig innførsel skjer i stort omfang. I Øst-Europa avles hundevalper opp i rene valpefabrikker og fraktes over landegrensene under svært dårlige forhold. Men det handler ikke bare om dyrevelferd. Hundene utgjør også en smitterisiko for dyr og mennesker. 

Tid: 10.30−11.30

Sted: Bankgården, 3. etg

Sannhet og forsoning — hva nå?

Arrangør: UiT Norges arktiske universitet — Lektorlaget deltar

Om: Sannhets- og forsoningskommisjonen rapport beskriver de norske myndighetenes politikk og virksomhet overfor samer, kvener og skogfinner, og viser hvordan fornorskningen har virket og foreslår tiltak som bidrar til forsoning. Hvordan kan vi gå videre herfra?

Tid: 13.30−14.30

Sted: Christian Radich

Bestevenner og brukshunder: Hvorfor er ansvarlig raseavl avgjørende for samfunnet?

Arrangør: Norsk Kennel Klub — Veterinærforeningen deltar

Om: Hvordan kan vi sikre at hundene vi avler er sunne, friske og har de riktige egenskapene, enten det er hund i familien eller på jobb? En ny forskrift om avl av hund og en kommende dyrevelferdsmelding vil være et viktig steg for å sikre at avlsarbeidet skjer på en organisert og ansvarlig måte. Hva bør være på plass for å sikre hundene god helse og velferd? Hvordan kan vi sørge for at det forskes mer på hundens utvikling og helse?

Tid: 14.15−15.00

Sted: No1 Sportsbar, hovedrom 1. etg


Har kommunene kontroll på sin digitale infrastruktur?

Arrangør: Standard Norge og Tekna

Om: Flere norske kommuner har vært utsatt for hackerangrep, og tjenester har vært delvis lammet over tid. Er dagens norske kommuner tilstrekkelig forberedt på digitale trusler?

Tid: 16.30−17.30

Sted: Samfunnsteltet